Plaće - obračun smanjenog poreza i prireza

S novom verzijom programa instalirana je dorada kojom je obračun smanjenog poreza i prireza dodan kao funkcionalnost na postavkama djelatnika u šifrarniku djelatnika.

Ako je na postavkama djelatnika u dijelu Ostali podaci pod Općina stalnog boravka odabrana općina koja je razvrstana u prvu skupinu po stupnju razvijenosti ili je upisano područje mjesta Vukovar, program je u tom slučaju na obračunu plaće automatski evidentirao Smanjenje poreza na dohodak.

U dijelu Podaci za osobna primanja sada je moguće odrediti želimo li da se za pojedinog djelatnika pripremi Obračun smanjenog poreza i prireza.

Ako želimo da se za djelatnika obračuna smanjeni porez i prirez, na postavkama djelatnika mora biti odabrana općina prebivališta razvrstana u prvu skupinu po stupnju razvijenosti ili upisano područje mjesta Vukovar i uključena kvačica na ovoj funkcionalnosti.

U ovoj uputi