Priprema JOPPD obrasca za kamate za II. stup MIO

Obveza je svakog isplatitelja obaviti uplatu po zaduženim obrascima JOPPD. No kada isplatitelj zakasni s plaćanjem poreza na dohodak i prireza te doprinosa iz i na primitke (plaće, drugog dohotka, obveznih doprinosa obrtnika), obvezan je platiti kamatu na zaduženu glavnicu.

Na JOPPD obrascu na koji se odnosi zatezna kamata koju je Porezna obračunala klikom na Pripremi obrazac za kamate za MIO II moguće je obračunati zateznu kamatu.


U polje Iznos kamata upišemo iznos zateznih kamata koje je Porezna obračunala i upišemo datum plaćanja kamata.


Klikom na Potvrdi program pripremi JOPPD obrazac za kamate. Na A stranici evidentira se zbirni iznos (onaj koji je upisan kod formiranja obračuna), a na B stranici iz ukupne svote doprinosa za sve osiguranike II. stupa program izračuna udio svakog osiguranika i rasporedi pripadajuću zateznu kamatu na svakog osiguranika u polju 12.2.
U slučaju da na originalnom obrascu postoje djelatnici s beneficiranim radnim stažem, pripremi se raspodjela i za polje 12.7.

Ako je potrebno, prije potvrde obrasca klikom na Redovi JOPPD moguće je uređivati obrazac.

Klikom na Potvrdi pripremi se xml datoteka obrasca za uvoz na Poreznu i platni nalozi u skupnom iznosu sukladno pozivu na broj primatelja.

Na JOPPD obrascu obračuna za kamate dostupna je poveznica do JOPPD obrasca na koji se obračun kamata odnosi, a podatak se prikazuje i na obrascu za koji su bile obračunate kamate.

U ovoj uputi