Prijenos evidencije radnog vremena u obračun plaće

Uputa se odnosi na prijenos obračunskih podataka iz evidencije radnog vremena. Nakon što potvrdimo obračun evidencije rada za određeni mjesec, podatke možemo prenijeti u obračun plaće

Prijenos obračunskih podataka iz evidencije radnog vremena moguć je:

 1. Samo za djelatnike koji u šifrarniku u dijelu Podaci za osobna primanja imaju odabranu Vrstu zaposlenja:
  • Zaposleni
  • Član uprave i izvršni direktor
  • Izaslani djelatnik
  • Umirovljenik
   • Za ostale vrste zaposlenja Stalni sezonski djelatnik, Samozaposlen, Volonter/stručno osposobljavanje, Zaposlen kod drugog poslodavca može se unositi evidencija radnog vremena i obračunati evidencija rada, ali se podaci neće prenositi u obračun plaće.
 2. Samo ako su u evidenciji rada uneseni podaci za pojedini dan i ukupan mjesečni obračun sati
 3. Ako je potvrđen mjesečni obračun evidencije radnih sati
 4. Samo kod formiranja vrste obračuna Plaća.
 5. Kod formiranja novog obračuna plaće.
  Podaci iz evidencije radnog vremena prenijet će se u modul plaća samo ako unosimo novi obračun plaće, neće se prenijeti na obračun ako je u predlošku ili je zaključen.
  • Važno je da prije prijenosa podataka iz evidencije rada nema obračuna plaće u predlošku (zelene boje). Ako imamo obračun plaće u predlošku, pojedinačnog djelatnika (za kojeg želimo da se prenesu obračunski podaci iz evidencije rada) ili sve djelatnike iz obračuna plaće,  potrebno je obrisati i zatim ponovno dodati. Druga opcija je da obrišemo cijeli obračun plaće i ponovo ga formiramo.

Više o unosu podataka i vođenju evidencije radnog vremena u Minimaxu pročitajte OVDJE.

Prijenos obračunskih podataka iz evidencije rada u obračun plaće

 1. U modulu Plaće > Evidencija radnog vremena odaberemo razdoblje za koje želimo prenijeti podatke iz evidencije rada u obračun plaće.
 2. Klikom na broj sati u stupcu Obračunato provjerimo sate/obračun rada za pojedinog djelatnika. Ako je mjesečni obračun rada ispravan i završen, potvrdimo ga.
 3. Klikom na Potvrdi mjesečni obračun program prenosi obračunske podatke iz evidencije rada u obračun plaće.
  Program prenosi vrste isplata iz mjesečnog obračuna djelatnika koje su bile pripremljene iz unesenog i potvrđenog obračuna evidencije rada na pojedini dan.
  • To znači da, ako smo dodali  npr. vrstu isplate bolovanje u sažetak obračuna, a u evidenciji rada na određeni dan u zabilježeni rad nije zabilježeno bolovanje, obračunski redak neće se prenijeti u obračun plaće.
  • U sažetak obračuna moguće je unositi dodatke (npr. dodatak za rad blagdanom i neradnim danom, dodatak za rad noću i sl.) koji će se zajedno s podacima iz evidencije rada prenijeti u obračun plaće.
 4. U modulu Plaće > Obračun plaća klikom na Nova plaća formiramo novi obračun plaće.
  • Obračunski podaci iz evidencije rada bit će preneseni kada unesemo novi obračun plaće, odnosno kada je djelatnik dodan na obračun plaće za određeni mjesec.
  • Ako već imamo pripremljen predložak obračuna plaće i želimo prenijeti podatke iz evidencije rada, obračun plaće za jednog ili više djelatnika obrišemo i djelatnika, tj. djelatnike ponovno dodamo na obračun plaće.
 5. Odaberemo Vrstu obračuna plaće > Plaća.
 6. Prema potrebi provjerimo i uredimo osnovne postavke obračuna plaće.
 7. Klikom na Spremi prikaže se popis djelatnika s pripremljenim obračunima plaće.
 8. Klikom na ime pojedinog djelatnika provjerimo prenesene podatke u obračun plaće i prema potrebi ih uredimo te nakon završenog uređivanja obračun plaće zaključimo

Što program pripremi? 

 • Program prenese isplate iz obračuna evidencije rada u obračun plaće.
 • Ako je na postavkama djelatnika u šifrarniku odabrano da se prijevoz na posao isplaćuje za radne dane, za svaki dan gdje imamo u evidenciji rada zabilježen rad koji predstavlja prisutnost na poslu, program će taj dan uzeti u obzir za trošak prijevoza na posao. Za dane za koje je u evidenciji rada zabilježeno bolovanje, za te se dane prijevoz na posao neće obračunati.
 • Na obračunu plaće program neovisno o evidenciji rada predlaže:
  • obustave unesene na postavkama djelatnika
  • bonuse s prethodnih obračuna plaće 
  • stalne isplate unesene na postavkama djelatnika
  • dodatak za radni staž prema postavkama na obračunu i na djelatniku

Naknadno uređivanje podataka u evidenciji rada i ponovni prijenos u obračun plaće

U situacijama kada smo evidenciju radnog vremena već prenijeli u obračun plaće, a podatke u evidenciji radnog vremena moramo naknadno urediti (npr., djelatnik naknadno dostavi dokumente za korištenje bolovanja), prvo je potrebno otkazati potvrdu obračuna evidencije rada.

 1. Ako želimo urediti potvrđen obračun evidencije rada, u modulu Plaće > Evidencija radnog vremena potrebno je odabrati željeno razdoblje i obračun otkazati klikom na Otkaži potvrdu obračuna.
 2. Odaberemo djelatnika čije podatke rada u evidenciji rada želimo urediti.
 3. Klikom na broj sati u stupcu Obračunato program otvara obračun rada odabranog djelatnika.
 4. Ako želimo uređivati evidenciju rada djelatnika, obračun rada moramo obrisati klikom na Briši obračune. U tom se slučaju obriše obračun rada, podaci evidentiranih sati po danima neće se obrisati.
 5. Podatke u evidenciji rada uredimo klikom na broj sati pojedinog dana u evidenciji. Dodamo željenu vrstu isplate i sate (u našem primjeru umjesto vrste isplate redovni rad, odaberemo bolovanje do 42 dana; podatke spremimo).
 6. Kad završimo s uređivanjem podataka evidencije rada, kliknemo na Upiši obračune.
 7. Obračun rada ponovno potvrdimo klikom na Potvrdi mjesečni obračun.
 8. U izborniku Plaće > Obračun plaće odaberemo već pripremljeni obračun plaće.
 9. Djelatnika za kojeg smo u evidenciji rada promijenili vrstu isplate uklonimo iz obračuna plaće klikom na crveni X i zatim ga ponovno dodamo klikom na Dodaj djelatnika. Kada djelatnika ponovno dodamo na obračun plaće, program će prenijeti ažurirane vrste isplata iz evidencije radnih sati.
 10. Obračun plaće provjerimo i Zaključimo. 

Detaljnije o uređivanju već potvrđenog obračuna evidencije rada pročitajte OVDJE.

Neuspješan prijenos iz evidencije radnog vremena u obračun plaće

U slučaju neuspješnog prijenosa podataka iz evidencije radnog vremena potrebno je provjeriti:

 • ima li djelatnik u Šifrarniku odabranu odgovarajuću vrstu zaposlenja
 • je li mjesečni obračun evidencije rada potvrđen
 • jesu li sve vrste isplata u sažetku obračuna zabilježene i u evidenciji rada 
 • je li formiran novi obračun plaće
 • je li u slučaju naknadnog uređivanja obračunskih podataka u evidenciji rada djelatnik uklonjen iz obračuna plaće i ponovno dodan
U ovoj uputi