Knjiženje izlaznih računa i utržaka - kako početi

U modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka možemo unositi podatke o dnevnom utršku iz registriranih blagajni s ciljem knjiženja i evidentiranja za potrebe PDV-a.

  1. U izborniku odaberemo Knjigovodstvo > Knjiženje izlaznih računa i utržaka.
  2. Na popisu se prikažu uneseni utršci i/li računi sortirani po datumu (od zadnjeg unesenog do najstarijeg). Utrške možemo pretraživati prema datumu, statusu,stranci, opisu i analitici.

U ovom modulu možemo unositi:

  • gotovinu u domaćoj ili stranoj novčanoj valuti (više o postavkama unosa valuta na utršku možete pročitati OVDJE),
  • druge vrste utržaka koji nisu gotovina (kartice, bonovi…),
  • za potrebe knjigovodstva za PDV možemo unijeti podatke iz računa obveznicima PDV-a koji su u utršku (plaćeni u blagajnu); detaljnije pročitajte OVDJE,
  • za potrebe naplate i knjigovodstva za PDV možemo unijeti račune koji nisu u utršku (nisu plaćeni i izdani su na osnovu narudžbe tj. dostave robe ili obavljene usluge); detaljnije pročitajte OVDJE,
  • porez na potrošnju; detaljnije pročitajte OVDJE.

U usporedbi sa "starim" modulom utrška, unos u novom modulu pregledniji je i jednostavniji, a što je najvažnije modul je moguće prilagoditi vlastitim potrebama - definiranjem načina plaćanja, konta knjiženja / preknjiženja, konta prihoda. 

Budući da se prilikom unosa podataka iznosi predlažu sukladno prethodno unesenim ili izmijenjenim podacima, unos je znatno brži i manja je mogućnost pogreške.

Novi utržak i KPI

Kod jednostavnog knjigovodstva, za organizacije kojima je na postavkama uključeno automatsko knjiženje u KPI iz utrška, potvrđivanjem utrška pripremit će se zapis u KPI. U KPI će se evidentirati samo utržak (kao primitak U gotovini), odnosno neće se evidentirati izlazni računi u utršku, izlazni računi izvan utrška niti predujmovi.

U ovoj uputi