Službena putovanja - dodatni stupci na pregledu

U modulu službenih putovanja na osnovnom pregledu dodani su novi stupci:

  • dolazak
  • broj dana
  • država
  • troškovi u stupcu vrijednost
    • putni, dnevnica, ostali, ukupno

Na ovaj je način omogućena bolja preglednost već na osnovnom pregledu putnih naloga.

U ovoj uputi