Osnovna pretraga - pretraživanje po iznosu

Unutar osnovnih pretraga omogućeno je pretraživanje po iznosu u sljedećim pregledima:

  • izlazni računi
  • ulazni računi
  • pregled temeljnice
  • uređivanje temeljnice

Važno: Pretraživanje radi tako da pretražuje samo po točno definiranom iznosu

Da je u gornjim primjerima upisan samo cijeli broj bez decimala (npr. 68 u zadnjem primjeru), pretraživanje ne bi dalo rezultata.

Čak ni ako postoje iznosi koji sadrže dio pretraživanih pojmova, program neće prikazati rezultat ako nije upisan točno definiran iznos (npr. u zadnjem primjeru za upisani iznos 67 neće biti prikazan rezultat 67,56 - odnosno bit će prikazan jedino kad u pretragu bude upisano 67,56).

U ovoj uputi