Storno ulaznog računa za osnovno sredstvo

Unos ulaznog storna računa za osnovno sredstvo koje je već u upotrebi

U izborniku Poslovanje odaberemo Ulazni računi unesemo podatke sa primljenog storna računa.

Dodavanje rashoda

  1. Na padajućem izborniku odaberemo rashod imovine u pripremi koji smo koristili na ulaznom računu za koji je vezan storno računa, npr. 0270  (prijašnji konto) s odgovarajućom stopom PDV-a.
  2. Program će prikazati polje Osnovno sredstvo.
  3. Iz padajućeg izbornika odaberemo osnovno sredstvo na koje se odnosi storno računa.
  4. Odaberemo Odmah u upotrebu i smanjuje ispravak vrijednost. (Vrijednost će se smanjiti jer je iznos negativan).
  5. Provjerimo Iznos osnovice odabranog rashoda i PDV.
  6. Kliknemo Spremi red.
  7. Račun potvrdimo.

U ovoj uputi