Plaće - obrazac 02/21 i 03/21

Pravilnikom o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (NN 43/2014, 19/2017, 139/2021) propisan je način i postupak kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike kod obveznika doprinosa, pravne i fizičke osobe.

Obveznici uplate doprinosa dužni su za svaku kalendarsku godinu sastaviti obrazac Tablica 02/21 - rekapitulacija podataka za postupak kontrole i obrazac Tablica 03/21 - popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

S novom verzijom programa omogućeno je formiranje tiskanica za postupak kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Kako bi se podaci za obrazac ispravno formirali, na postavkama organizacije potrebno je upisati registarski broj HZMO, a na postavkama djelatnika u dijelu Ostali podaci potrebno je također upisati osobni broj HZMO i radno mjesto.

Detaljnije o podešavanju postavki i formiranju ovih obrazaca pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi