Knjiženja – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Knjiženja možemo uvoziti u Minimax preko xml ili CSV datoteke.

Uvjet za uvoz knjiženja u temeljnicu dvojnog knjigovodstva je da u programu imamo uređene sve unose u šifrarnicima koji se pojavljuju u tablici knjiženja (šifrarnik stranaka ili šifrarnik konta).

Priprema predloška

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

Uvozom podataka program pripremi temeljnicu u Dvojnom knjigovodstvu kao predloške koje naknadno potvrdimo.

 1. U izborniku Postavke organizacije  odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Knjiženja.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog.
 4. Datoteku spremimo na računalo.

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax.

Sadržaj i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih sami unijeti.

 • Datum
  • Podatak je obvezan.
  • U polje unosimo stvarni datum knjiženja (datum računa).
  • Datum knjiženja zapisujemo u obliku DD.MM.GGGG.
  • Primjer datuma: 1.1.2012.
 • Opis
  • Podatak je obvezan.
  • Opis knjiženja popunimo s proizvoljnim sadržajem, brojem dokumenta, tumačenjem sadržaja knjiženja,...
  • Primjer opisa: PR 2011-54651
 • Konto
  • Podatak je obvezan.
  • Konto unosimo u obliku kako je naveden u predlošku.
  • Primjer konta: 2200.
 • Stranka
  • Podatak je obvezan ako konto retka zahtijeva taj unos.
  • U polje unesemo šifru klijenta koju smo prethodno unijeli u Šifrarnici > Stranke.
  • Primjer šifre klijenta: 457.
 • Analitika
  • Podatak je obvezan ako konto retka zahtijeva taj unos, inače taj podatak ne ispunjavamo.
  • Ukoliko želimo voditi knjigovodstvo po analitikama, moramo upisati šifru analitike koju smo prethodno unijeli u Šifrarnici > Analitike.
  • Primjer šifre analitike: 1.
 • Djelatnik
  • Podatak je obvezan ako konto retka zahtijeva taj unos, inače taj podatak ne ispunjavamo.
  • U polje unesemo šifru radnika kojeg smo prethodno unijeli u Šifrarnici > Djelatnici.
  • Primjer šifre radnika: 1.
 • Dospijeće
  • Podatak je obvezan ako konto retka zahtijeva taj unos, inače taj podatak ne ispunjavamo.
  • Datum knjiženja zapisujemo u obliku DD.MM.GGGG.
  • Primjer datuma: 1.1.2012.
 • Datum prometa
  • Podatak je obvezan ako konto retka zahtijeva taj unos, inače taj podatak ne ispunjavamo.
  • Datum knjiženja zapisujemo u obliku DD.MM.GGGG.
  • Primjer datuma: 1.1.2012.
 • Veza
  • Podatak nije obvezan, ali ako je upisan po njemu će ići zatvaranje na osnovu plaćanja.
  • Primjer veze: 2011-7564.
 • Novčana jedinica
  • Podatak je obvezan.
  • Šifru ili oznaku novčane valute unosimo u obliku kakav je u stupcu NV u Šifrarnici > Tečajevi.
  • Primjer šifre novčane valute: EUR.
 • Duguje valute
  • Podatak je obvezan ako je novčana valuta u prošlom polju različita od domaće novčane valute, inače polje ne ispunjavamo.
  • Primjer unosa u polje „Duguje valute“: 754,45.
 • Potražuje valute
  • Podatak je obvezan ako je novčana valuta u prošlom polju različita od domaće novčane valute, inače polje ne ispunjavamo.
  • Primjer unosa u polje „Potražuje valute“: 754,45.
 • Duguje domaće valute
  • Podatak se ispunjava isključivo prema podatku „Teret originala NV“. U retku može biti ispunjen jedan ili drugi podatak, nikada oba.
  • Primjer unosa u polje „Duguje domaće valute“: 754,45.
 • Potražuje domaće valute
  • Podatak se ispunjava isključivo prema podatku „Teret originala NV“. U retku može biti ispunjen jedan ili drugi podatak, nikada oba .
  • Primjer unosa u polje „Potražuje domaće valute“: 754,45.

Spremanje dokumenata

Dokument spremimo klikom na Datoteka -> Spremi (File -> Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo na tipku Da (Yes).

Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak.

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Knjiženja.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknemo na Uvozi podatke.

 Program ispiše izvještaj o uvozu.

U ovoj uputi