Knjiženje izlaznih računa i utržaka - evidencija poreza na potrošnju u KPI

U novom modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka kod unosa poreza na potrošnju na unosu utrška za organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo, u KPI u polju "PDV u primicima" uz iznos PDV-a pribrojio se i iznos poreza na potrošnju. 

Navedeno je ovom verzijom ispravljeno i sada se iznos poreza na potrošnju ne prenosi u KPI. Ako ste na organizacijama koje vode jednostavno knjigovodstvo kroz novi modul unosili porez na potrošnju, predlažemo da provjerite zapise u KPI. Ispravak je moguće napraviti ručno uređivanjem pojedinih zapisa ili možete otkazati i ponovno potvrditi uneseni utržak kako bi se u polju "PDV u primicima" u KPI pripremio zapis bez iznosa poreza na potrošnju.

U ovoj uputi