Izlazni račun za predujam organizacijama koje nisu porezni obveznici

Omogućili smo izdavanje računa za predujam organizacijama koje nisu u sustavu PDV-a. Do sada je program javljao obavijest da za takve organizacije nije moguće izdavanje računa za predujam.

Kako u programu unijeti izlazni račun za predujam možete pogledati OVDJE.

U ovoj uputi