Početne postavke - podešavanja

Prije samog korištenja modula, odnosno prilikom prvog pokretanja, potrebno je podesiti početne postavke.

Postavke knjiženja izlaznih računa i utržaka

Možemo uključiti sljedeće mogućnosti:

  • Mogućnost unosa novčane jedinice na računima – ako uključimo kvačicu, na unosu izlaznog računa moći ćemo unositi novčanu jedinicu / valutu.
  • Mogućnost pologa gotovine u HRK - ako uključimo kvačicu, na unosu gotovinskog načina plaćanja bit će moguće odabrati polog gotovine u blagajnu, a potvrdom dokumenta automatski će se pripremiti zapis prometa blagajne.
  • Mogućnost unosa vrste poreza (roba / usluge) – ako uključimo kvačicu, na unosu poreza moći ćemo unositi vrste poreza.
  • Mogućnost unosa podataka za razduženje vrijednosne maloprodaje - ako uključimo kvačicu, na unosu utrška moći ćemo odabrati želimo li unositi podatke za knjiženje izdavanja sa skladišta vrijednosne maloprodaje.
  • Korištenje dodatnog skladišta kod rasterećenja zaliha - ta kvačica je automatski označena i ostavimo je označenu ako želimo automatski prijenos artikala na osnovno skladište i onda prodaju iz osnovnog skladišta.

Postavke koje definiramo prilikom pokretanja modula nisu konačne, odnosno možemo ih u bilo kojem trenutku naknadno urediti klikom na ikonupa na Podešavanja.


U ovoj uputi