Brzi unos (kopiranje) ulaznih računa

Mjesečno možemo primati od istih dobavljača slične račune koji se razlikuju samo u iznosima, datumima i originalnim brojevima računa. To su npr. računi za električnu energiju, telefon, internet, uredski materijal, vodu, gorivo, reprezentaciju i slično.

Te račune knjižimo na ista konta i na jednak način ih prikazujemo u poreznoj evidenciji. Za brži unos, račun koji namjeravamo knjižiti po istom uzorku kao prethodni, jednostavno kopiramo.

Brzi unos

 1. Na popisu ulaznih računa potražimo dobavljača.
 2. Na računu koji ima iste vrste rashoda kao novi račun, kliknemo na ikonu za kopiranje.
 3. Program otvori okno za unos novog računa gdje unosimo samo određene podatke.
 4. Iz prijašnjeg računa program prenese sljedeće podatke: Dobavljač, Način plaćanja, Konto i Analitika i te podatke ne možemo mijenjati.
 5. U zaglavlju računa upišemo:
  • Datum računa
  • Datum prometa i dospijeća
  • Originalni broj
  • Referencu za platni nalog
 6. U zaglavlju računa u polju Ponavljajući račun označena je kvačica.
 7. Unesemo osnovicu i PDV za pojedini rashod. Ako u novom računu nekog rashoda nema, ostavimo iznos 0,00.
 8. Račun potvrdimo klikom na gumb Potvrdi.

Što program učini?

Kad potvrdimo račun, program pripremi temeljnicu.

Ako pri unosu ulaznog računa na polju Plaćanje odaberemo Platni nalog, program pripremi i nalog za plaćanje.

Ponavljajući račun

Kod brzog kopiranja ne možemo mijenjati postavke rashoda niti dodati novog.  Račun spremimo i kliknemo Uredi što nas prebaci na obično uređivanje primljenog računa

Na pregledniku primljenih računa možemo odabrati prikaz samo ponavljajućih računa klikom na Napredna pretraga i dodamo kvačicu na polju Ponavljajući. Prethodno je potrebno da račun prilikom kopiranja označimo na Ponavljajući.


Na popisu ponavljajućih računa uvijek je prikazan samo zadnji račun dobavljača koji smo kopirali.

Ako na računu imamo i druge postavke (npr. kamate) odaberemo ponavljajući račun sa svim rashodima. Na kopiranom (jednostavnom) računu unesemo samo osnove za one rashode koji su zapisani na novom računu.

Kada ne možemo upotrijebiti brzo kopiranje?

 • Za rashode koji su povezani s osnovnim sredstvom, primitkom robe ili materijala i za račune od stranih dobavljača.
 • Ako je organizacija ili dobavljač iz prethodnog računa (koji želimo kopirati) promijenio status PDV-a ili
 • Ako želimo drugačiji rashod ili konto, analitiku ili vrstu plaćanja od onih koji su bili izabrani na računu koji želimo kopirati.
U ovoj uputi