Izlazni e-računi - dopuna xml sheme (jedinica mjere)

Dopunjena je xml shema e-računa i sada se prilikom ispostavljanja računa u xml datoteku upiše jedinica mjere s artikla iz šifrarnika artikala. Do sada se neovisno o upisanoj jedinici mjere na postavkama artikla, u xml shemu upisivalo "kom".

U xml shemu e-računa jedinice mjere upisuju se prema međunarodnom šifrarniku mjernih jedinica. Šifrarnik je dostupan na sljedećoj poveznici: http://docs.oasis-open.org/ubl/cos1-UBL-2.1/cva/UBL-DefaultDTQ-2.1.html#d30e1 (koristi se UN/ECE rec 20 80e).

Na postavkama artikla u polje Jedinica mjere možete upisati međunarodnu šifru koja će se automatski prenijeti u xml datoteku ili možete upisati hrvatsku verziju oznake za jedinicu mjere pri čemu će se ona konvertirati i upisati u xml datoteku sukladno šifrarniku. 

Pregled mjernih jedinica i pripadajućih međunarodnih oznaka možete pogledati u tablici:

nazivhrvatska oznakameđunarodna oznaka
vrećaVRBG
kutijakut
BX
konzervaKANCA
dan
dayDAY
danDANDAY
gramgGRM
komadkomH87
komadkosH87
komad
PCSH87
satsatHUR
sathHUR
kilogramkgKGM
kilometarkmKMT
tekući metarTMLM
paušalPAULS
litraLITLTR
litraLLTR
minutaminMIN
mililitarmlMLT
metar kvadratniM2MTK
metar kubičniM3MTQ
metarmMTR
paketPAKPK
komplet kplPK
setsetPK
parPARPR
tonatTNE

Ako upisana oznaka nije navedena u tablici, u xml datoteku upisat će se kom (H87).

U ovoj uputi