Prijenosi podataka iz Internet trgovine u Minimax

Iz Internet trgovine u Minimax možemo prenositi podatke na dva načina:

  1. Prijenos podataka direktno u program preko API-ja.
  2. Uvoz XML datoteke u Minimax

Mogu se prenositi različiti podaci, ovisno o tome što omogućuje Internet trgovina.

Internet trgovinaPrijenos u Minimax
Jednostavna internet trgovina, koja ne omogućuje izdavanje računa, već samo »skuplja« narudžbe.Prenesu se narudžbe sa svim podacima (stranke, artikli, cijene, količine …). U Minimaxu zatim pojedine narudžbe možemo kopirati u ponudu, račun, izdavanje… I u programu se pripreme odgovarajući zapisi u knjigovodstvene i porezne evidencije.
Internet trgovina omogućuje i izdavanje računa sa svim potrebnim podacima. U tom slučaju evidenciju o prodaji vodimo u internet trgovini.

Prenesu se samo podaci za knjigovodstvene i porezne evidencije.


Internet trgovina omogućuje i vođenje zaliha (izdavanja).Podaci o izdavanjima prenesu se u Minimax.
Internet trgovina ne omogućuje vođenje zaliha.Zalihe se rasknjiže u Minimaxu. Trenutno stanje zaliha moguće je iz Minimaxa prenositi u internet trgovinu.

Za pomoć kod pripreme podataka i testiranja uvoza možete nam se obratiti preko zahtjeva za pomoć kroz program.

U ovoj uputi