Prijelaz u novu poslovnu godinu za licence poslovanja

Uputa se odnosi na prijelaz u novu poslovnu godinu za licence poslovanja.

Zaključivanje poslovne godine

Prije prijelaza u novu poslovnu godinu potrebno je napraviti sljedeće:

Nakon toga, u modulu Knjigovodstvo moguće je formirati prijelaz na sljedeći način:

  1. Klikom na Knjigovodstvo odaberemo Godišnje obrade.
    Odabir opcije Godišnje obrade prikaže se samo ako su na organizaciji dodani samo korisnici sa statusom Poduzetnik. Ako korisnik sa statusom Računovođa ima pristup organizaciji, u tom slučaju godišnje obrade može formirati računovodstvo preko svog pristupa.
  2. Kliknemo na Izvedi prijelaz u poslovnu godinu.
  3. Program će prikazati obavijest da će biti izveden prijelaz u novu poslovnu godinu bez formiranja knjigovodstvenih postupaka. Kliknemo Potvrdi.

Klikom na Potvrdi program zaključi poslovnu godinu i formira prijelaz u novu poslovnu godinu pri čemu ne pripremi temeljnicu. Ako u Minimaxu zatvarate račune preko izvoda, prenijet će se i podaci o otvorenim stavkama.

U ovoj uputi