Unos ulaznog računa direktno u glavnu knjigu

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Vrsta temeljnice: odaberemo UR – Ulazni račun.
 4. Unesemo Datum temeljnice.
 5. Unesemo Opis: broj računa.
 6. Kliknemo na Podaci za PDV. Prikažu se unosna polja za unos podataka.
 7. Na padajućem izborniku odaberemo poreznu knjigu (UR ili IR).
 8. Unesemo Datum za PDV (u slučaju da vodite PDV po plaćenoj realizaciji NE ispunjavate datum za PDV).
 9. Unesemo Datum primitka.
 10. Na padajućem izborniku odaberemo stranku.
 11. Vrsta obračuna PDV-a. Ako se radi o uobičajenom oporezivanju polje ostavimo prazno, u suprotnom iz padajućeg izbornika odaberemo vrstu. Ako se radi o samooporezivanju označimo sa kvačicom.
 12. Unesemo podatke o računu: Datum računa, Datum obavljanja i Datum isporuke.
 13. Odaberemo Konto za protuknjiženje, najčešće biramo među kontima razreda 0, 3, 4, 6…
 14. Unesemo podatke za PDV: unosimo samo iznose osnovica, PDV će se izračunati.
 15. Kliknemo Spremi PDV i predloži knjiženja.

Podaci se zapišu u red PDV-a, a istovremeno se pripreme knjiženja na temeljnici za potraživanje, prihod i porez.

 Podatke možemo uređivati klikom na ikonu na početku reda, a brisati klikom na X na kraju reda.

 

Ako želimo unijeti više računa na istoj temeljnici ponovimo korake od 6 do 15.

Svaki će zapis će biti u svojem redu i tako će biti prikazan u PDV evidencijama te će se za svaki zapis napraviti knjiženja ulaznog računa.
Kada završimo s unosom podataka, temeljnicu potvrdimo klikom na Potvrdi. Možemo ju i spremiti za kasnije uređivanje klikom na Spremi. U tom se slučaju podaci neće zapisati u porezne evidencije.

Prikažu se i podaci upisani za PDV.

Zapis možemo provjeriti u Knjizi ulaznih tj. izlaznih računa (Knjigovodstvo > Obračun PDV-a).

U ovoj uputi