Administrator organizacije (poduzetnik) dodaje svog radnika

U situaciji kada već koristimo neki od paketa Poslovanja i želimo dodati svog zaposlenog ili kolegu, to je moguće napraviti u četiri koraka.

Na početnoj stranici programa kliknemo na Moj Profil i u tom prozoru kliknemo na polje Korisnici i zatim na polje Dodaj korisnika. 

  1. Vrsta korisnika: U slučaju kada želimo dodati svog kolegu označimo Dodaj suradnika i kliknemo na polje Naprijed.
  2. Osobni podaci: Upišemo ime, prezime i e-mail adresu kolege koji će koristiti Minimax, zatim kliknemo polje Naprijed.
  3. Dodavanje licence: Na ovom koraku izaberete opciju koja Vam odgovara:
    Povećanje broja licenci: Minimax u tom slučaju obračunava jednu više licencu od broja koji smo do sada imali zbog istovremenog pristupa. Brojem licenci definirate koliko istovremenih pristupa podacima imate. S odabranim paketom za rad u programu uvijek imate samo jednu licencu.
    Licencu ću kasnije dodati: odabirom ove opcije neće se promijeniti broj licenci (kasnije možete mijenjati taj podatak).
  4. Za završetak procesa kliknite na polje Pošalji poziv.
    Nakon što Vas sustav obavijesti da je poziv uspješno poslan, kliknite Nazad na početnu poziciju.


Suradnik kojeg smo dodali dobiti će poziv za pristup Minimaxu na svoju mail adresu. Klikom na link za prijavu potrebno je da se suradnik registrira kao novi korisnik ako još nije koristio Minimax. To može napraviti prema uputi Registracija novog korisnika.

U ovoj uputi