Administrator organizacije (poduzetnik) dodaje svog kolegu / suradnika

U situaciji kada već koristimo neku licencu Poslovanja i želimo dodati svog kolegu / suradnika, to je moguće napraviti u četiri koraka.

Na početnoj stranici programa kliknemo na Moj profil i u tom prozoru kliknemo na polje Korisnici i zatim na polje Dodaj korisnika.

  1. Vrsta korisnika: ovdje birate između dvije opcije: Dodaj suradnika i Dodaj knjigovođuU slučaju kada želimo dodati svog suradnika odaberete Dodaj suradnika. Ako suradniku želite omogućiti pristup do mobilne aplikacije ostavite uključenu kvačicu u predviđenom polju. Tu je postavku moguće i naknadno urediti. Kliknete Naprijed.
  2. Osobni podaci: upisujete ime, prezime i e-mail adresu  kolege koji će koristiti Minimax, kliknete Naprijed.
  3. Odabir organizacije: program preskoči korak za odabir organizacije jer je s licencom poslovanja moguće imati otvorenu samo jednu organizaciju pa se dodavanjem suradnika automatski dodijeli pristup do te organizacije.
  4. Dodavanje licence: na ovom koraku program nudi opcije Povećanje broja licenci ili Licencu ću dodati kasnije.
    Povećanje broja licenci: Minimax u tom slučaju obračunava jednu više licencu od broja koji smo do sada imali zbog istovremenog pristupa. Brojem licenci definirate broj istovremenih pristupa podacima. S osnovnom licencom za rad u programu uvijek imate samo jednu licencu / pristup.
    Licencu ću kasnije dodati: odabirom ove opcije neće se promijeniti broj licenci (kasnije možete mijenjati taj podatak).

Klikom na polje Pošalji na uneseni e-mail šaljete poziv Vašem suradniku da pristupi podacima organizacije.

Nakon što Vas sustav obavijesti da je poziv uspješno poslan, kliknete Natrag na ulaznu stranicu.


Suradnik kojeg smo dodali dobiti će poziv za pristup Minimaxu na svoju mail adresu. Kada se pozvani suradnik sljedeći put prijavi sa svojim korisničkim računom u Minimax, dobit će obavijest da mu je dodijeljen pristup do organizacije. 

Napomena: prije dodavanja korisnika, a ako već nije koristio Minimax, predlažemo da se suradnik registrira kao novi korisnik prema uputi Registracija novog korisnika.

U ovoj uputi