Plaće - odvojene neoporezive vrste isplate

Izuzev troškova smještaja, prehrane i vrtića, ostale neoporezive isplate do sada je u programu bilo moguće isplatiti preko vrste isplate „Ostale naknade troškova“ na kojoj se ručno upisivala oznaka neoporezivog primitka i za koju se pripremao nalog za plaćanje s pozivom na broj -690.

Doradom smo odvojili neoporezive vrste isplate koje su se isplaćivale preko ostalih naknada troškova i sada je na padajućem izborniku moguće odabrati odvojene vrste isplate za sljedeće neoporezive primitke:

  • Terenski dodatak (neoporezivo)
  • Nagrada za ostvarene rezultate rada (neoporezivo)
  • Loko vožnja (neoporezivo)
  • Dar djetetu (neoporezivo)
  • Otpremnina (neoporezivo)
  • Jubilarna nagrada (neoporezivo)
  • Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja (neoporezivo)

Svaka od ovih vrsti isplate pripremi se s odgovarajućom šifrom na JOPPD obrascu i pripadajućim pozivom na broj na nalogu za plaćanje. Šifra namjene na svim nalozima za plaćanje koji se pripreme kroz obračun plaće je SALA.

Sukladno ovoj doradi u šifrarniku automatskih konta ažurirana su konta za knjiženja troškova i obveza za svaku pojedinu vrstu isplate te je dorađena i podjela iznosa u primjeru kada djelatnici imaju unesen zaštićen račun.

Isplata neoporezive prigodne nagrade dopunjena je na način da se na prvom koraku obračuna plaće u dijelu vrsta obračuna definira prigodna nagrada – božićnica, uskrsnica ili regres. Ovisno o odabranoj vrsti obračuna pripremi se redak u JOPPD obrascu s odgovarajućom šifrom te platni nalozi s pripadajućim pozivom na broj.

Detaljnije o isplati prigodne nagrade pročitajte OVDJE, a o novim vrstama isplate neoporezivih primitaka OVDJE.

U ovoj uputi