Bankovni izvodi (video)

0:08 Postavke organizacije
0:33 Unos izvoda
0:29 Knjiženje mjesečnog izvoda
2:14 Knjiženje plaćanja računa u stranoj novčanoj jedinici
2:52 Napomena - zatvaranje računa izdanog u HRK, a plaćenog EUR (uputa)
4:06 Uvoz izvoda
5:17 Automatska predlaganja zatvaranja na izvodu
6:12 Uvoz SEPA ISO datoteke
8:37 Knjiženje predujmova (video uputa za predujmove)
11:20 Ručno zatvaranje otvorenih stavki nakon knjiženja uplate na izvodu

U ovoj uputi