Knjiženja izlaznih i ulaznih računa preko bankovnog izvatka

Plaćanja računa možemo knjižiti na više načina:

 • Zatvaranje preko poziva na broj računa.
 • Zatvaranje preko stranke i polja Veza (poziv na broj).
 • Zatvaranje preko plaćenog iznosa
 • Knjiženje na konto i ručno zatvaranje u dvojnom knjigovodstvu.

Kod zatvaranja preko Poziva na broj ili polja Zatvaranje računa nakon potvrđivanja bankovnog izvatka automatski se zatvore i stavke u salda kontima.

Kod knjiženja na konto potraživanja tj. obveza bez poveznice na otvorenu stavku, potrebno je stavke ručno zatvarati u knjiženjima glavne knjige.

Zatvaranje preko poziva na broj računa

 1. Traženje računa po pozivu na broj: ukoliko znamo broj računa, možemo ga upisati u polje Veza (poziv na broj) (za izlazne račune broj računa, za ulazne račune originalan broj računa dobavljača ili broj ulaznog računa).
 2. Kada odaberemo račun, na popisu se upiše stranka, konto, analitika (ako je bila određena kod knjiženja potraživanja tj. obaveze) i djelatnik (ako je bio knjižen kod knjiženja potraživanja tj. obaveze).
  Te podatke ne možemo ispravljati.
 3. Predlaže se i iznos plaćanja koji možemo ispraviti ukoliko je potrebno.
 4. Kliknemo na Dodaj izvadak.
 5. Tipkom Odustani zanemari se unos zadnje stavke koja još nije dodana na red izvatka i isprazni se polje za unos nove stavke.

Zatvaranje stavke preko Stranke i polja Veza

U slučaju da ne znamo poziv na broj:

 1. Prvo potražimo stranku (polje Primatelj / Nalogodavatelj).
 2. Zatim u polju Veza (poziv na broj) potražimo odgovarajuću otvorenu stavku te stranke.
 3. Program dopuni konto za zatvaranje i predlaže iznos iz otvorene stavke koji po potrebi možemo ispraviti.
 4. Kliknemo na Dodaj na ispis.
 5. Tipkom Odustani zanemari se unos zadnje stavke koja još nije dodana na red izvatka i isprazni se polje za unos nove stavke.

Zatvaranje preko plaćenog iznosa

U slučaju da ne znamo broj računa:

 1. Prvo potražimo Stranku (polje Primatelj/Nalogodavac)
 2. Zatim u polju Veza (poziv na broj) možemo upisati iznos računa koji želimo zatvoriti. 
 3. Odabirom računa program popuni konto za zatvaranje. Možemo i dodati određeni opis izvatka.
 4. Klikom na ikonu + dodamo red na izvodu.
 5. Klikom na crveni X obriše se cijeli unos reda izvatka. 

Knjiženje na konto i ručno zatvaranje u glavnoj knjizi

 1. Odaberemo Primatelja/Nalogodavatelja.
 2. Ukoliko znamo konto upišemo Konto i kliknemo enter.
 3. Klikom na Knjiženja možemo pregledati knjiženja na odabranom kontu bez potrebe da napustimo bankovni izvadak.
 4. Upišemo Iznos na duguje ili potražuje.
 5. Upišemo opis ukoliko je potrebno.
 6. Kliknemo Dodaj na izvadak.
 7. Tipkom Odustani zanemari se unos zadnje stavke koja još nije dodana na red izvatka i isprazni se polje za unos nove stavke.


U ovoj uputi