Šifrarnik Stranke – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Stranke u Minimax uvozimo preko xml ili CSV datoteke (Excel).

Priprema predloška

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

 1. U izborniku Postavke organizacije  odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Stranke.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog.
 4. Datoteku spremimo na računalo.

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax.

Sadržaj i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih sami unijeti.

 • Šifra
  • Podatak je obavezan.
  • Šifru možemo odrediti po želji, ali se ne smije ponavljati. Znači svaki klijent mora imati svoju šifru.
  • Najčešća je upotreba šifri iz programa iz kojeg prenosimo podatke.
  • Primjer šifre: 1.
 • GLN stranke
  • Globalni lokacijski broj, engl. Global Location Number služi za identificiraju lokacija, a koristi se u elektroničkoj razmjeni podataka.
  • Upisuje se bez oznake države, primjer: 1002
 • Naziv
  • Podatak je obavezan.
  • Naziv klijenta je proizvoljan podatak, a možemo koristiti skraćeni ili puni naziv poduzeća.
  • Primjer naziva: Seyfor d.o.o.
 • Adresa
  • Podatak je obvezan.
  • Adresa klijenta je proizvoljan podatak sastavljen od ulice i kućnog broja.
  • Primjer adrese: Ilica 555
 • Država
  • Podatak je obvezan.
  • Upisuje se skraćenica države prema oznakama u šifrarniku.
  • Primjer države: HR.
 • Pošta
  • Podatak je obavezan.
  • Pošta stranke predstavlja poštanski broj.
  • Primjer poštanskog broja: 10000.
 • Mjesto pošte
  • Podatak je obavezan.
  • Mjesto pošte predstavlja mjesto pošte.
  • Primjer pošte stranke: Zagreb.
 • Obveznik PDV-a
  • Oznaka utječe na zapise u poreznim evidencijama.
  • Upišemo oznaku D, M ili N. Ako ostavimo prazno, podatak će biti prenesen kao N.
   • D - Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja je obveznik PDV-a
   • M - Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja nije obveznik PDV-a
   • N - Krajnji kupac
   • (prazno) nije porezni obveznik
 • OIB
  • Podatak je obavezan ako smo u polje obveznik PDV-A odabrali „D“, inače podatak nije obavezan.
  • U tom polju za domaću državu mora biti upisan pravilan OIB jer program prilikom uvoza provjerava podatak.
  • Primjer OIB-a: 88887777899.
 • Matični broj
  • Podatak nije obavezan.
  • U polje upišemo matični broj stranke (MBS).
  • Primjer matičnog broja: 080801111 .
 • Šifra djelatnosti
  • Podatak nije obavezan.
  • U polje upišemo šifru djelatnosti po službenom šifrarniku.
  • Primjer šifre djelatnosti: 62.010.
 • Identifikacijski broj
  • Podatak je obvezan ako smo u polju obveznik PDV-a odabrali „D“ (porezni je obveznik), inače podatak nije obavezan.
  • Identifikacijski broj predstavlja OIB s predznakom koji označava državu.
  • Primjer identifikacijskog broja: HR79407340.
 • Novčana jedinica
  • Unosi se skraćenica novčane jedinice.
  • Ako podatak nije upisan, prilikom uvoza će se upisati domaća novčana jedinica.
  • Primjer novčane jedinice: EUR.
 • Dani za dospijeće
  • Podatak nije obavezan.
  • Predstavlja broj dana valute na izlaznim dokumentima prema datumu izdavanja (dospijeće plaćanja).
  • Ako podatak ne unesemo, upisat će se 0.
  • Primjer dana valute: 14.
 • Postotak rabata
  • Podatak nije obavezan i predstavlja postotak rabata.
  • Ako podatak ne upišemo, upisat će se 0.
  • Primjer postotka rabata klijenta: 20.
 • Internet stranica
  • Podatak nije obvezan.
  • Predstavlja adresu internet stranice stranke.
  • Primjer internet stranice: www.minimax.hr
 • Transakcijski račun
  • Podatak nije obvezan, u polje upišemo transakcijski račun bez razmaka ili interpunkcijskih oznaka.
  • Primjer transakcijskog računa: HR8723400091111112333
 • Ime i prezime kontakta
  • Podatak nije obvezan.
  • Upišemo ime i prezime kontakt osobe kod stranke.
 • Telefon
  • Podatak nije obvezan.
  • Upišemo telefonski broj kontakta kod stranke.
 • E-mail adresa
  • Podatak nije obvezan. 
  • Upišemo e-mail adresu kontakta kod stranke.
 • Naziv primatelja / primatelja dokumenta
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo strankama – kao naziv primatelja za poštu.
  • Ako polje ne upišemo, program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima.
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća, polje ostavimo prazno.
  • Primjer naziva: Saop d.o.o.
 • GLN primatelja
  • Globalni lokacijski broj, engl. Global Location Number služi za identificiraju lokacija, a koristi se u elektroničkoj razmjeni podataka.
  • Upisuje se bez oznake države, primjer: 1002
 • Adresa primatelja / primatelja dokumenta
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo strankama – kao adresa primatelja za poštu.
  • Ako polje ne upišemo, program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima.
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća, polje ostavimo prazno.
  • Primjer adrese: Cesta goriške fronte 46.
 • Država primatelja / primatelja dokumenta
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo strankama– kao država primatelja za poštu.
  • Ako polje ne upišemo, program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima.
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća, polje ostavimo prazno.
  • Primjer države: SI.
 • Pošta primatelja /primatelja dokumenta
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo strankama – kao poštanski broj primatelja za poštu.
  • Ako polje ne upišemo, program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima.
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća, polje ostavimo prazno.
  • Primjer poštanskog broja: 10000.
 • Mjesto pošte primatelja / primatelja dokumenta
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo strankama – kao mjesto pošte primatelja za poštu.
  • Ako polje ne upišemo, program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima.
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća, polje ostavimo prazno.
  • Primjer poštanskog broja: Zagreb.

Spremanje dokumenata

Dokument spremimo klikom na Datoteka -> Spremi (File -> Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo na tipku Da (Yes).

Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak.

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Stranke.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknemo na Uvozi podatke.

 Program ispiše izvještaj o uvozu.

U ovoj uputi