Šifrarnik Stranke – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Stranke u Minimax uvozimo preko xml ili CSV datoteke (Excel).

Priprema predloška

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

Uvozom podataka program pripremi temeljnicu u Dvojnom knjigovodstvu kao predloške koje naknadno potvrdimo.

 1. U izborniku Postavke organizacije  odaberemo Ostali uvozi.
 2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Stranke.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog.
 4. Datoteku spremimo na računalo.

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax.

Sadržaj i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih sami unijeti.

 

 • Šifra
  • Podatak je obavezan.
  • Šifru možemo odrediti po želji, ali se ne smije ponavljati. Znači svaki klijent mora imati svoju šifru.
  • Najčešća je upotreba šifri iz programa iz kojeg prenosimo podatke.
  • Primjer šifre: 1.
 • Naziv
  • Podatak je obavezan.
  • Naziv klijenta je proizvoljan podatak, a možemo koristiti skraćeni ili puni naziv poduzeća.
  • Primjer naziva: Saop d.o.o.
 • Adresa
  • Podatak je obavezan.
  • Adresa klijenta je proizvoljan podatak sastavljen od ulice i kućnog broja.
  • Primjer adrese: Cesta goriške fronte 46
 • Država
  • Podatak je obavezan.
  • Država klijenta nije proizvoljan podatak jer mora biti upisana šifra države prema šifrarniku država. Možemo ga naći u Minimaxu u šifrarniku Klijenti, polje Država.
  • Primjer države: HR.
 • Pošta
  • Podatak je obavezan.
  • Pošta klijenta predstavlja poštanski broj.
  • Primjer poštanskog broja: 10000.
 • Mjesto pošte
  • Podatak je obavezan.
  • Mjesto pošte predstavlja mjesto pošte.
  • Primjer pošte klijenta: Zagreb.
 • Naziv primatelja
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao naziv primatelja za poštu.
  • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
  • Primjer naziva: Saop d.o.o.
 • Adresa primatelja
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao adresa primatelja za poštu.
  • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
  • Primjer adrese : Cesta goriške fronte 46.
 • Država primatelja
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao država primatelja za poštu.
  • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
  • Primjer države: SI.
 • Poštanski broj primatelja
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao poštanski broj primatelja za poštu.
  • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
  • Primjer poštanskog broja: 10000.
 • Mjesto pošte primatelja
  • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao mjesto pošte primatelja za poštu.
  • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
  • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
  • Primjer poštanskog broja: Zagreb.
 •  Obveznik PDV-a
  • Veoma važno, oznaka utječe na zapise u poreznim evidencijama!
  • Podatak ispunimo sa velikim tiskanim slovom D ako je klijent porezni obveznik tj. sa velikim tiskanim N ako klijent nije porezni obveznik.
  • Ako podatak ne ispunimo klijent će biti uvezen > kao nije porezni obveznik (N).
   • D Porezni obveznik
   • N nije porezni obveznik
   • (prazno) Nije porezni obveznik
  • Primjer statusa poreznog obveznika klijenta: D.
 • Porezni broj
  • Podatak je obavezan ako smo u polje obveznik za PDV odabrali „D“ (porezni je obveznika), inače podatak nije obavezan.
  • U tom polju za domaću državu mora biti upisana pravilan porezni broj jer program prilikom uvoza provjerava njezin sadržaj. U slučaju nepravilnog porezno broja klijent neće biti uvezen.
  • Primjer poreznog broja klijenta: 79407340.
 • Matični broj
  • Podatak nije obavezan.
  • U polje upišemo matični broj klijenta.
  • Primjer matičnog broja klijenta: 5313483129.
 • Šifra djelatnosti
  • Podatak nije obavezan.
  • U polje upišemo šifru djelatnosti po službenom šifrarniku.
  • Primjer šifre djelatnosti klijenta: 62.010.
 • Identifikacijski broj
  • Podatak je obaveza ako smo u polju obveznik PDV-a odabrali „D“ (porezni je obveznik), inače podatak nije obavezan.
  • Identifikacijski broj predstavlja porezni broj sa predznakom koji označava državu.
  • Primjer identifikacijskog broja: HR79407340.
 • Novčana valuta
  • Šifru ili oznaku novčane valute unosimo u obliku kakav je u stupcu DE u Šifrarnici -> Tečajevi.
  • Ukoliko podatak nije upisan prilikom uvoza će se odrediti domaća novčana valuta.
  • Primjer novčane valute: EUR.
 • Dani valute
  • Podatak nije obavezan.
  • Predstavlja broj dana valute na izlaznim dokumentima prema datumu izdavanja (rok plaćanja).
  • Ako podatak ne ispunimo za klijenta će se upisati broj 0.
  • Primjer dana valute za klijenta: 14.
 • Postotak rabata
  • Podatak nije obavezan i predstavlja postotak rabata. Ukoliko podatak ne upišemo za klijenta će se upisati broj 0.
  • Primjer postotka rabata klijenta: 3.
 • Internet stranica
  • Podatak nije obavezan.
  • Predstavlja adresu internet stranice klijenta.
  • Primjer internet stranice klijenta: www.Minimax.hr
 • Transakcijski račun
  • Podatak nije obaveza, u polje upišemo transakcijski račun bez razmaka ili interpunkcijskih oznaka.
  • Primjer transakcijskog računa: SI56051008010777371
 • Ime i prezime kontakta
  • Podatak nije obavezan, a u polje upišemo ime i prezime kontakta (kontakt osobe) kod klijenta.
 • Telefon
  • Podatak nije obavezan, a u polje upišemo telefonski broj kontakta kod klijenta.
 • E-mail adresa
  • Podatak nije obavezan, a u polje upišemo e-mail adresu kontakta kod klijenta.


Spremanje dokumenata

Dokument spremimo klikom na Datoteka -> Spremi (File -> Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo na tipku Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak.

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Ostali uvozi.
 2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Stranke.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknemo na Uvozi podatke.

 Program ispiše izvještaj o uvozu.

U ovoj uputi