Bilateralne kompenzacije

U programu možemo pripremiti prijedlog za bilateralnu kompenzaciju koju klijent prvo ovjeri, a zatim ju i mi potvrdimo prilikom čega program napravi temeljnicu s odgovarajućim knjiženjima i zatvore se obveze i potraživanja.

Prijedlog bilateralne kompenzacije

 1. U izborniku Poslovanje odaberemo Otvorene stavke.
 2. Potražimo stranku za koju želimo pripremiti kompenzaciju.
 3. Klikom na stranku prikaže se popis svih otvorenih terećenja i obveza za tu stranku (tablicu možemo naći u šifrarniku Stranke gdje potražimo stranku i odaberemo Otvorene stavke) .
 4. Kliknemo na Bilateralne kompenzacije - otvori nam se pregled kompenzacija za stranku. Novu kompenzaciju napravimo klikom na Novo.
 5. Označimo kvačicom obveze i terećenja koja će se kompenzirati i upišemo iznose kompenzacije za pojedine stavke. Redni broj odabira računa nije bitan.
 6. Klikom na Izdaj program pripremi predložak bilateralne kompenzacije.
 7. Program pripremi dokument Prijedlog za kompenzaciju kojeg pošaljemo klijentu na ovjeru.
 8. Izgled dokumenta možemo uređivati unutar izbornika za uređivanje Postavke > Ispisi > Kompenzacije.

Važno!
Ukupna vrijednost obaveza i potraživanja mora biti ista, tek tada će se pojaviti tipka Spremi.

Potvrda bilateralne kompenzacije

 1. Nakon ovjere od klijenta uđemo u Otvorene stavke i odaberemo Bilateralne kompenzacije.
 2. U izborniku nađemo sve predloške, izdane i potvrđene bilateralne kompenzacije za sve klijente (ako želimo pregeldavati kompenzacije samo za određenu stranku, u Otvorenim stavkama prvo odaberemo stranku i nakon toga kliknemo Pregled bilateralnih kompenzacija).
 3. Za potvrdu kompenzacije kliknemo na Potvrdi.
 4. Klikom na Potvrdi, otvori nam se prozor u koji unesemo datum potvrđivanja kompenzacije (na taj dan će biti knjižena temeljnica) i kliknemo ponovo na Potvrdi. Program pripremi knjigovodstvenu temeljnicu koja smanji potraživanja i obveze za iznos kompenzacije, a u saldakontima zatvori otvorene stavke.

Platni nalozi

Prilikom potvrđivanja kompenzacije platni se nalozi za kompenzirane obaveze pomaknu u arhivu platnih naloga.

Ako je neka obveza djelomično kompenzirana, automatski će nastati novi platni nalog za ostatak iznosa obaveze.

Otkaz bilateralne kompenzacije

Ukoliko kompenzaciju želimo popraviti ili izbrisati, prvo moramo u dvojnom knjigovodstvu otkazati temeljnicu.

Prečac do nje možemo naći na bilateralnoj kompenzaciji, a inače se nalazi u Dvojnom knjigovodstvu (s oznakom BK).

Tek tada možemo otkazati kompenzaciju klikom na Otkaz potvrde.

Otkazivanjem bilateralne kompenzacije platni se nalozi iz arhive vrate natrag na pregled platnih naloga.

Kompenzaciju zatim možemo:

 • Klikom na Potvrdi možemo unijeti datum kompenzacije i zatim ju ponovno potvrditi.
 • Klikom na Prekid izdavanja kompenzaciju možemo obrisati, unijeti novu ili postojeću izdati.
U ovoj uputi