Godišnje obrade - xml datoteka PD obrasca (polje 39)

U xml datoteci PD obrasca, u primjerima kada firma posluje s gubitkom, u polju 39 (Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja) iznos se do sada evidentirao bez predznaka minus.

Navedeno je sada ispravljeno i u primjerima kada firma posluje s gubitkom u xml datoteci za uvoz na Poreznu sada se pripremi iznos s predznakom minus.

U ovoj uputi