Izdavanje e-računa

Prije samog izdavanja e-računa potrebno je podesiti postavke programa kako je opisano u OVOJ uputi.

Nakon što smo uredili postavke, možemo krenuti s izdavanjem računa. Pokazat ćemo izdavanje u dva slučaja, kada na postavkama stranke imamo označeno da se izdavanje e-računa vrši preko posrednika Moj-eRačun i preko slanja e-poštom.

Slanje uslugom Moj-eRačun, Pondi ili FINA

Na Poslovanje > Izlazni računi idemo na Novo. Odaberemo stranku za koju je u šifrarniku za eDokumente definirano Za slanje preko posrednika. E-račune program pripremi samo za račune koji imaju odabran način plaćanja Transakcijski račun. Račune izdajemo na uobičajen način prema uputi ovdje. Nakon što ispostavimo račun, program pripremi poveznicu na e-račun. Pod privitcima nam se račun pripremi u pdf i xml formatu.


Klikom na poveznicu u nastalim zapisima ili Pretinac za dokumente > Izlazni dokumenti otvori nam se popis svih izlaznih računa koje je potrebno poslati strankama kojima smo ispostavili e-račune. Označimo račune koje smo ispostavili i kliknemo na Pošalji. Nakon što se računi pošalju, moguće je pratiti status računa. Ako nam se na statusu pojavi "X" to znači da račun nije uspješno poslan i klikom na ikonu u stupcu status možete vidjeti povijest dokumenta, odnosno razlog zbog kojeg račun nije poslan.

Slanje e-poštom

Ako na postavkama stranke označimo da se e-račun šalje putem e-pošte, onda prilikom ispostave računa, klikom na e-račun možemo vidjeti da je način prijenosa E-pošta. Odaberemo račune koje želimo poslati i kliknemo Pošalji račune. Nakon toga otvara nam se prozor sa sadržajem poruke koji će se poslati u e-mailu. Taj sadržaj možemo mijenjati kako nam odgovara, a kada promijenimo tekst maila, onda će nam se isti predlagati prilikom sljedećeg slanja e-računa preko e-pošte. Klikom na pošalji račune, oni imaju evidentiran način prijenosa e-pošta.

U ovoj uputi