Uređivanje i brisanje osnovnih sredstava

Uputa se odnosi na uređivanje i brisanje prometa osnovnih sredstava.

Uređivanje osnovnog sredstva

 1. U izborniku Knjigovodstvo odaberemo Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na odabrano osnovno sredstvo.
 3. Kliknemo na Promet.
 4. Ako na osnovnom sredstvu želimo učiniti neke ispravke, moramo uzeti u obzir sljedeće:
  • Uvijek možemo brisati samo zadnji promet – znači red koji na kraju ima ikonu X. Klikom na X obrišemo red prometa na osnovnom sredstvu.
  • Ispravke možemo raditi samo na osnovnim sredstvima koja su nabavljena u tekućoj poslovnoj godini.
  • Ovo se odnosi na ispravke nabavne i knjigovodstvene vrijednosti osnovnog sredstva.
  • Ako želimo povećati vrijednost osnovnog sredstva direktno u modulu to možemo učiniti klikom na Novo u kartici Promet.

Ako želimo urediti osnovne stavke osnovnog sredstva, poput naziva, amortizacijske skupine i slično to možemo učiniti klikom na Uredi. 

Brisanje osnovnog sredstva

Napomena: Ako osnovno sredstvo želimo izbrisati iz registra, a ono je povezano sa ulaznim računom onda je potrebno otkazati potvrđivanje tog ulaznog računa i obrisati poveznicu sa rashoda na osnovno sredstvo. 

 1. U izborniku Knjigovodstvo odaberemo Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na odabrano osnovno sredstvo.
 3. Kliknemo na Promet i obrišemo redak Prvi put u upotrebu.
 4. Nakon toga u izborniku  Poslovanje > Ulazni računi otkažemo ulazni račun.
  • Ako je razdoblje za PDV u koje ulazi ulazni račun već zaključeno, potrebno je prvo otkazati obračun PDV-a kako bi program omogućio otkazivanje ulaznog računa. Kada formiramo željene izmijene potrebno je ponovno potvrditi obračun PDV-a koji smo prethodno otkazali.
 5. Odaberemo drugi rashod (koji nema vezu na osnovno sredstvo. U tom se slučaju prekine veza s registrom osnovnih sredstava.)
 6. U konačnici osnovno sredstvo obrišemo iz registra klikom na Briši
  • Polje Briši prikazuje se ako smo osnovno sredstvo unijeli u registar u tekućoj poslovnoj godini i još nema prometa.

U ovoj uputi