Uređivanje i brisanje osnovnih sredstava

Uputa se odnosi na uređivanje i brisanje prometa osnovnih sredstava.

Uređivanje osnovnog sredstva

 1. U izborniku Knjigovodstvo odaberemo Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na odabrano osnovno sredstvo .
 3. Podatke o zaglavlju osnovnog sredstva možemo uređivati klikom na Uredi.
 4. Ako želimo uređivati podatke o prometu osnovnog sredstva, moguće ih je uređivati u dijelu Promet pri čemu moramo uzeti u obzir sljedeće:
  • Uvijek možemo brisati samo zadnji promet – redak koji na kraju ima ikonu. Klikom na X obrišemo red prometa na osnovnom sredstvu.
  • Ispravke možemo raditi samo na osnovnim sredstvima koja su nabavljena u tekućoj poslovnoj godini (ovo se odnosi na ispravke nabavne i knjigovodstvene vrijednosti osnovnog sredstva).
  • Ako želimo povećati vrijednost osnovnog sredstva direktno u modulu to možemo učiniti klikom na Novi promet.

Brisanje osnovnog sredstva

Napomena: Ako osnovno sredstvo želimo izbrisati iz registra, a ono je povezano s ulaznim računom, onda je prvo potrebno otkazati potvrđivanje tog ulaznog računa i obrisati poveznicu s rashoda na osnovno sredstvo. 

 1. U izborniku Knjigovodstvo odaberemo Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na odabrano osnovno sredstvo.
 3. U dijelu Promet obrišemo redak Prvi put u upotrebu.
 4. Nakon toga u izborniku  Poslovanje > Ulazni računi otkažemo ulazni račun.
  • Ako je razdoblje za PDV u koje ulazi ulazni račun već zaključeno, potrebno je prvo otkazati obračun PDV-a kako bi program omogućio otkazivanje ulaznog računa. Kada formiramo željene izmijene potrebno je ponovno potvrditi obračun PDV-a koji smo prethodno otkazali.
 5. Odaberemo drugi rashod (koji nema vezu na osnovno sredstvo. U tom se slučaju prekine veza s registrom osnovnih sredstava.)
 6. U konačnici osnovno sredstvo obrišemo iz registra klikom na Briši
  • Polje Briši prikazuje se ako smo osnovno sredstvo unijeli u registar u tekućoj poslovnoj godini i još nema prometa.
U ovoj uputi