Primljene narudžbe

Unos primljenih narudžbi namijenjen je unutarnjem nadzoru nad narudžbama kupaca i potvrda narudžbi. Možemo pratiti datume narudžbi, potvrde, predviđene rokove dostave i stvarnu dostavu.

Unos zaglavlja narudžbe

 1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Primljene narudžbe.
 2. Kliknemo na Novo. Otvori nam se prozor za unos nove narudžbe.
 3. U zaglavlje narudžbe unesemo opće podatke o narudžbi (kupac, datum, veza):
  • Broj: taj se podatak upisuje automatski unutar godine koja je određena datumom i ne možemo ga mijenjati
  • Stranka: odaberemo ju iz padajućeg izbornika. Podatke o stranci možemo mijenjati klikom na Uredi, a možemo unijeti i novog klijenta klikom na Novo bez zatvaranja unosnog prozora narudžbe.
  • Datum: unesemo datum primitka narudžbe od kupca.
  • Rok: unesemo datum predviđene dostave koji će se ispisati i na ispisu ulazne narudžbe koji kao potvrdu možemo poslati kupcu.
  • Novčana jedinica: možemo odabrati novčanu valutu.
  • Dokument primljene narudžbe: preko padajućeg izbornika ili klikom na ikonu za dodavanje unosa odaberemo odgovarajuće podatke vezane uz narudžbu.
  • Analitika: možemo ju odabrati iz padajućeg izbornika.
  • Veza: upišemo željenu vezu. 

Unos redova narudžbe

 1. U red narudžbe unesemo podatke o pojedinim artiklima, količinama i drugo.
  • Skladište: odaberemo skladište preko kojeg će se rasteretiti zaliha artikala.
  • Artikl: odaberemo ga iz padajućeg izbornika tako da u polje unesemo početak opisa artikla (na primjer "art" za „artikl“).
   U padajućem izborniku prikazat će se odgovarajući artikli i odaberemo koji nam odgovara.

   Klikom na Uredi možemo uređivati postavke za odabrani artikl, a preko ikone + možemo dodati novi artikl. Možemo ih dodavati i direktno u Šifrarnik > Artikli.

 2. Iz šifrarnika će se predložiti naziv odabranog artikla kojeg možemo promijeniti (taj podatak će se ispisati na ispisu primljene narudžbe).
 3. Unesemo količinu i ukoliko je potrebno ispravimo cijenu. Unesemo odgovarajući % popusta.
 4. Klikom na Sačuvaj red artikla prenijet će se na red narudžbe.
 5. Ako je narudžba sastavljena od više artikala, dodajemo ih po opisanom postupku (brojevi 1 do 4).

Artikl na redu možemo popraviti klikom na ikonu olovke pored naziva artikla.

Pojedini red možemo brisati klikom na x na kraju reda.

Nakon završetka unosa podataka, tipkama u alatnoj traci možemo:

 • Spremiti narudžbu (tipka Spremi).
 • Otkazati unos narudžbe (tipka Odustani) - izgubit će se sve promjene.
 • Potvrditi narudžbu.

Unos adrese i primatelja na primljenim narudžbama

NOVO: na primljenim narudžbama dodana je mogućnost da se uz podatke adrese unesu i podaci o adresi i primatelju.

 1. U izborniku Šifrarnici > Stranke kod stranke za koju unosimo narudžbu unesemo podatke o adresi i primatelju.
 2. Kod uređivanja primljene narudžbe odaberemo karticu Adresa/primatelj.
 3. U padajućem izborniku možemo odabrati željenog primatelja.

Potvrda narudžbe

Na potvrdi narudžbe su sljedeće tipke:

 • Novo: unos nove narudžbe.
 • Otkaži potvrđivanje: otkažemo potvrđeni promet.
 • Zaključi: zaključimo narudžbu. Time promet dobije status Zaključeno.
 • Opozovi: narudžba dobije status otkazano.
 • Kopiraj u račun: kopira podatke iz narudžbe u izlazni račun.
 • Kopiraj u ponudu: kopira podatke o narudžbi i redove u ponudu
 • Kopiraj u izdanu narudžbu: kopira redove narudžbe.
 • Kopiraj u izdavanje: rasteretimo raspoloživu količinu artikala na zalihi.
 • Kopiraj u radni nalog: kopira cijelu narudžbu zajedno s redovima (uključujući i normative ako ih artikli sadrže)
  Sukladno mogućnosti odabira vrste radnog naloga, ako imamo odabrano više od jedne vrste unosa radnog naloga, kada odaberemo Kopiraj > U radni nalog možemo odabrati u koju vrstu radnog naloga želimo kopirati ponudu. 
  Prema odabiru vrste radnog naloga prenijet će se artikli koje na toj vrsti radnog naloga moguće odabrati. Više o vrstama radnog naloga i tipovima artikla na pojedinim vrstama pročitajte OVDJE.
 • Ispiši: ispiše potvrdu o narudžbi za kupca.

Podaci o nabavi

 1. Odaberemo Poslovanje > Primljene narudžbe.
 2. Odaberemo Napredna pretraga.
 3. Kod Podaci o nabavi stavimo kvačicu i odaberemo Nađi.
 4. Program će po pojedinim narudžbama ispisati je li nabava bila u cijelosti, djelomično ili još nije izvršena.


U ovoj uputi