Ispisi osnovnih sredstava (kartice, inventurna lista, knjiga DI, registar)

Unutar izbornika osnovnih sredstava možemo ispisivati kartice osnovnog sredstva, inventurnu listu, knjigu DI i registar osnovnih sredstava.

U izborniku odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > Ispiši.

Kartica osnovnog sredstva

 1. Unesemo datum do kojeg želimo uzeti u obzir promet na osnovnom sredstvu
  • ako ispis želimo ograničiti po amortizacijskim skupinama, uključimo kvačicu na polju Ograničenje po amortizacijskim skupinama i uključivanjem kvačice na pojedinoj skupini ograničimo ispis
 2. Kliknemo Pripremi ispis.
 3. Ispisat će se sve kartice osnovnih sredstava na odabrani dan.
  • Ako želimo ispisati karticu samo za određeno osnovno sredstvo, prvo na osnovnom popisu odaberemo to osnovno sredstvo i zatim kliknemo Ispis kartice.
  • Kartica osnovnog sredstva sadrži naziv osnovnog sredstva, datum nabave, dobavljača, amortizacijsku skupinu, konto nabavne i konto ispravka vrijednosti te sve promete tog osnovnog sredstva

Inventurna lista

 1. U izborniku Osnovna sredstva odaberemo Ispiši > Inventura lista
 2. U polje "Na dan" upišemo datum, listu ispisujemo na odabrani dan.
 3. Polje Lokacija.
  • Ostavimo prazno ako želimo da sredstva budu na ispisu sortirana po lokacijama.
  •  Ako iz padajućeg izbornika odaberemo lokaciju, pripremit će se ispis samo za tu lokaciju.
 4. Ispis vrijednosti - uključimo mogućnost ako želimo da program ispiše i vrijednost osnovnih sredstava.
  Inventurna lista zapravo je popis svih osnovnih sredstava u pripremi i upotrebi. Trajno uklonjena sredstva se neće nalaziti na inventurnoj listi
 5. Ako ispis inventurne liste želimo ograničiti po amortizacijskim skupinama, uključimo kvačicu na polju Ograničenje po amortizacijskim skupinama i uključivanjem kvačice na pojedinoj skupini ograničimo ispis.

Knjiga DI (knjiga dugotrajne imovine) 

Obrtnici su obveznici jednom godišnje dostaviti poreznoj upravi popis dugotrajne imovine (knjiga DI). Knjiga DI predstavlja popis dugotrajne imovine koju poduzetnik posjeduje. 

 1. Odaberemo modul Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Iz padajućeg izbornika Ispiši odaberemo Knjiga DI.
 3. Izaberemo godinu za koju želimo ispisati knjigu i odaberemo Pripremi ispis ili Pripremi XML datoteku. (Ukoliko odaberete Pripremi XML datoteku, program će automatski pripremiti datoteku za uvoz na Poreznu upravu.)

Ako ispis knjige DI želite pripremiti bez sitnog inventara koji se isto unosi u modul osnovnih sredstava, na amortizacijskoj skupini za koju ne želite da se pripremi na ispisu, potrebno je uključiti kvačicu u polju Sitni inventar i sredstva na kojima je odabrana ta amortizacijska skupina neće se pripremiti na ispisu knjige DI (ovu je opciju moguće uključiti i na drugim amortizacijskim skupinama na vrsti organizacije obrtnik).

Napomena: Knjigu DI moguće je ispisati nakon što je pripremljen konačni obračun amortizacije. Isto tako, da bi se u zaglavlju ispisa pripremili podaci, na postavkama organizacije potrebno je odabrati obrtnika iz padajućeg izbornika.

Registar osnovnih sredstava

 1. Odaberemo Datum (na ispisu će biti obuhvaćene sve promjene, uključujući i taj datum).
 2. Odaberemo koja osnovna sredstva želimo da ispis sadrži
  • U upotrebi
  • Nije u upotrebi
  • Trajno otpisana
 3. Ako ispis želimo ograničiti po amortizacijskim skupinama, uključimo kvačicu na polju Ograničenje po amortizacijskim skupinama i uključivanjem kvačice na pojedinoj skupini ograničimo ispis.
 4. Kliknemo na Pripremi ispis. Na dnu ispisa prikazani su zbrojevi po kontima osnovnih sredstava u upotrebi.

U ovoj uputi