Bankovni izvaci

U Bankovnim izvacima knjižimo bankovne izvatke u domaćoj i stranoj valuti prilikom čega nastane temeljnica u dvojnom knjigovodstvu sa zatvaranjem otvorenih računa.

Iz izbornika odaberemo 
Banka > Bankovni izvaci.

U Bankovnim izvacima možemo:

Koje postavke moramo prije urediti?

Postavke transakcijskih računa organizacije

  • Prije knjiženja izvadaka moramo urediti postavke transakcijskih računa organizacije gdje je određen i konto knjiženja izvadaka.
  • Veoma je važno ako tvrtka ima više transakcijskih računa da svaki račun ima svoj konto za knjiženje izvadaka.
  • Ukoliko jedan račun ima više podračuna za različite valute, svaki podračun mora imati svoj konto.

Upute za unos transakcijskog računa možete pronaći ovdje.

Početno stanje na transakcijskom računu

  • Kod početka poslovanja s Minimaxom unesemo početnu temeljnicu (PS) koja uključuje i konta transakcijskih računa koje koristimo prilikom knjiženja bankovnih izvadaka.
  • S knjiženjem izvadaka možemo početi prije nego je knjiženo otvorenje, samo će prilikom potvrde izvadaka biti krivo prikazano stanje na pojedinačnom računu.


U ovoj uputi