Dorade radnih naloga

U modulu radnih naloga napravljene su sljedeće dorade:

  • Na vrsti radnog naloga za servisnu djelatnost, uz tipove artikala usluga, roba i materijal omogućen je unos tipova artikla proizvod i poluproizvod. Više o vrstama radnih naloga i tipovima artikala na pojedinoj vrsti naloga pročitajte OVDJE.

  • Na postavkama radnih naloga moguće je odrediti želimo li da se, kod kopiranja u izlazni račun, na računu prikaže i redak s podacima o broju i nazivu radnog naloga. Navedenu mogućnost moguće je postaviti prilikom aktivacije modula ili naknadno urediti klikom na postavke u gornjem desnom kutu u modulu radnih naloga . Više o kopiranju radnog naloga u izlazni račun pročitajte OVDJE.  • Ažuriran je izgled radnog naloga sa sastavnicama. Ako na radni nalog dodamo artikl sa sastavnicama, redovi sastavnica odmah su vidljivi na radnom nalogu bez otvaranja dodatnog prozora.U ovoj uputi