Kada kreiram nalog za plaćanje u SEPA formatu, Minimax mi ga pohrani u ZIP formatu

Pripremljene naloge za plaćanje možemo pohraniti i u SEPA xml datoteku, koju zatim možemo uvesti u bilo koje internet bankarstvo.

Nakon odabira naloga s popisa kliknemo na SEPA-ISO, u sljedećim se slučajevima pripremi ZIP datoteka:

  • kada imamo više od 50 naloga koje smo označili za izvoz u Internet bankarstvo (neke banke imaju ograničenja na broj naloga koje je moguće uvesti odjednom).
  • kada imamo platni nalog koji predstavlja plaćanje stranci koja se nalazi u EU - platna valuta EUR.
  • kada imamo platni nalog koji predstavlja plaćanje stranci koja se nalazi u EU - platna valuta koja nije EUR.
  • kada imamo platni nalog koji predstavlja plaćanje stranci koja se ne nalazi u EU.

ZIP datoteku potrebno je spremiti lokalno na vaše računalo, te ju 'UNZIP-ati', odnosno raspakirati na vaše računalo.

Svaka raspakirana datoteka je u xml formatu te ju nakon raspakiravanja (svaku datoteku pojedinačno) možete unijeti u Internet bankarstvo.

Datoteke su automatski uzastopno numerirane kako banka bi znala da dobiva više paketa naloga u tom danu.

U ovoj uputi