Zalihe - postavke prikaza razlike u cijeni

Postavke prikaza razlike u cijeni više nije potrebno dodatno uključiti na postavkama organizacije, već je razliku u cijeni moguće pregledavati ako su na organizaciji aktivirane zalihe.

Razliku u cijeni moguće je pregledati u modulu izlaznih računa na pregledu po artiklima, a s ovom je verzijom i za svaki pojedini artikl moguće pregledati podatke o artiklu i pri tome i razliku u cijeni.

Prilikom dodavanja artikla na račun, ponudu i/li narudžbu klikom na polje Prikaži detaljne podatke artikla prikazat će se prozor s pojedinostima artikla.Na novootvorenom prozoru prikažu se:

  • prethodna prodajna cijena kupcu – cijena koja je korištena na zadnjem računu
  • najviša prethodna prodajna cijena kupcu – prikazuje se cijena koja je kronološki bila najveća tom kupcu
  • prethodni popust kupcu - prikazuje se popust sa zadnjeg računa
  • najviši prethodni popust kupcu - prikazuje se najveći popust koji je 
  • nabavna cijena - prikazuje se nabavna cijena iz zaliha
  • razlika u cijeni prema trenutnoj prodajnoj cijeni - prikazuje se razlika ovisno o prodajnoj cijeni koja je unesena na retku artikla

Uz to, na pregledu po artiklima u modulu izlaznih računa dodana je i opcija Osvježi RUC. 

U primjerima kada je u zalihama uneseno više prometa, kako bi se prikazale pravilne nabavne vrijednosti, dodana je mogućnost osvježavanja nabavne vrijednosti čime će se prikazati i ispravan RUC.

Program svakako preko noćnih obrada ažurira prosječne cijene i to će raditi i dalje, a ova funkcionalnost omogućava pregled ažurnog stanja / vrijednosti kada se u danu rade veće promjene u zalihama.

Detaljnije o prikazu razlike u cijeni možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi