Konačni ulazni račun s uključenim predujmom kod obveznika po naplaćenoj realizaciji

Kod obveznika po naplaćenoj realizaciji na konačnom ulaznom računu s uključenim predujmom koji nije u cijelosti plaćen predujmom, na zapisu za PDV na temeljnici računa, u nekim se primjerima uz zapis bez datuma za PDV za razliku iznosa, pripremio i zapis s datumom za PDV iako razlika računa nije plaćena niti je račun ručno označen kao plaćen.

Navedeno je sada ispravljeno i u tom se primjeru na zapisu za PDV pripremi samo zapis bez datuma za PDV.

Ako ste na organizacijama koji su obveznici po naplaćenoj realizaciji imali takve primjere računa, predlažemo da provjerite zapise za PDV na temeljnicama konačnih ulaznih računa i prema potrebi napravite ispravak.

U ovoj uputi