Plaće - dopune JOPPD obrasca

Novi podaci za odgovornu osobu na JOPPD obrascu

Na JOPPD obrascu dodano je polje za unos e-mail adrese odgovorne osobe.

Ako podatak nije upisan, program će javiti upozorenje, a kad je podatak jednom upisan, predlaže se na sljedećim obrascima.


Kod potvrđivanja JOPPD obrasca također je dodana provjera za Mjesto za dokumente koje je uvjet za pravilno formiranje xml sheme za uvoz na Poreznu. Ako na postavkama organizacije Mjesto za dokumente nije upisano, program će kod potvrde obrasca javiti upozorenje.

Budući da se xml datoteke za uvoz na Poreznu formiraju iz modula plaća, OOP, PDV-a i službenih putovanja, polje za upis Mjesta za dokumente dodano je i kod početnih postavljanja tih modula.

Dopuna JOPPD obrasca za vrstu zaposlenja direktor i volonter

Na vrsti zaposlenja član uprave / direktor koji ima subvenciju po zakonu o poticanju zapošljavanja, u JOPPD obrazac u polje u 6.1. upisat će se šifra 0003. Ako direktor ima subvenciju po zakonu o doprinosima, u tom se slučaju u polje 6.1. upiše šifra 0002.

Za vrstu zaposlenja volonter koji nema odabrane subvencije u polje 6.2 upisuje se šifra 5701.

U ovoj uputi