Uređivanje licenci organizacije (licence poslovanja i Mini računovodstvo)

U slučaju da želimo promijeniti licencu organizacije u programu je potrebno: 

  1. Na ulaznoj stranici u gornjem desnom kutu odaberemo Moj profil .
  2. Odaberemo Licence > Uređivanje licenci.
  3. Na sljedećem koraku odaberemo želimo li uređivati licencu za računovodstveni servis (u slučaju da vodimo više organizacija) ili želimo uređivati licencu za organizaciju. Nakon toga pokaže nam se prozor s postavkama naše trenutne licence. 
    • Ako želimo povećati broj istovremenih pristupa, tada kliknemo na kvadratić pored te mogućnosti i odaberemo za koliko želimo povećati broj istovremenih pristupa.
      • Unutar licence postavljen je samo jedan istovremeni pristup te ukoliko želimo da dvije, tri ili koliko već osoba u isto vrijeme rade u programu, tada moramo povećati broj licenci (ako će dvije osobe istovremeno raditi onda samo označite kućicu kod Broj istovremenih pristupa bez povećanja količine). Klikom na Ažuriraj licencu spremimo promjenu.
    • Ako želimo promijeniti licencu koju imamo, idemo na Odaberi drugu licencu. 

Klikom na Odaberi drugu licencu prikažu nam se sve licence za poduzetnike i odaberemo onu koja nam je sada potrebna. Kada kliknemo Odaberi licencu i Potvrdi odabir, licenca je promijenjena i možemo početi koristiti nove module koje smo licencom odabrali. 


U ovoj uputi