Šifrarnik Automatska konta

Pomoću automatskih konta korisnici imaju potpuni nadzor nad automatskim knjiženjem svih modula programa.

Na kartici Automatska konta koja se nalazi u izborniku Šifrarnici, možemo dodijeliti drugi konto knjiženja za određenu operaciju, kao što je definirano u sustavu.

 

 

Ako nam odgovara trenutačna metoda knjiženja, nije potrebno ništa podešavati i mijenjati.

Kako pronaći podatke koje moramo promijeniti ako želimo drugačije knjiženje?

Najlakši način za pronalaženje podataka je pomoću konta koje želimo zamijeniti. 

  1. Unesemo broj konta ili naziv konta i kliknemo Nađi. Program nam prikaže sve situacije u kojima je određeni konto postavljen kao automatski.
  2. Kliknemo na naziv konta i stisnemo Uredi.
  3. Izaberemo drugi konto knjiženja. Ovdje možemo dodati i novi konto u Šifrarnik.
  4. Spremimo. Novi konto se prikaže izborniku.

Promjena ne utječe na prethodno knjižene poslovne događaje.

Ako želimo ispraviti temeljnice knjiženih poslovnih događaja, možemo to napraviti na dva načina:

Pojedinačne dokumente i obračune ponovno potvrdimo (u obzir će se uzimati nove postavke za knjiženja) ili, ako je više temeljnica, možemo koristiti jednostavan alat za promjenu konta knjiženja već knjiženih temeljnica.

U ovoj uputi