Istovremeno zatvaranje više stavki na bankovnom izvodu

Prilikom unosa izvoda banke i evidentiranog plaćanja, imamo mogućnost da evidentiranu uplatu odmah vežemo za otvorene stavke i da na taj način zatvorimo više otvorenih stavki odjednom.

  1. Idemo u Banka > Bankovni izvaci > kliknemo na polje Novo.
  2. U polju Primatelj/Nalogodavac izaberemo stranku za koju je vezana uplata.
  3. U polju Konto izaberemo konto na kojem se nalaze otvorene stavke.
  4. Unesemo Iznos u polje Duguje ili Potražuje, ovisno o tome kakvu uplatu evidentiramo.
  5. Klikom na polje Zatvori više stavki (+) otvara nam se popis otvorenih stavki koje možemo zatvoriti ovom uplatom.
  6. Izaberemo stavke koje zatvaramo. Napomena: Predlažemo da prvo obilježite stavke s manjim iznosom pa onda stavke s većim iznosom jer program automatski preračunava preostali iznos uplate u odnosu na obilježene stavke (to je pod uvjetom da Vam na bankovnom izvatku nije točno navedeno koje račune je kupac platio ili koje račune ste Vi platili).
  7. Nakon izbora stavki kliknemo na Sačuvaj red.

Napomena: Ako zatvorimo više otvorenih stavaka jednim redom bankovnog izvatka i taj izvod potvrdimo, prilikom otkazivanja potvrđivanja tog bankovnog izvatka gube se i veze na tim stavkama te one ponovno postaju otvorene.

U ovoj uputi