Knjigovođa dodaje svog klijenta (poduzetnika)

Novog korisnika organizacije u Minimaxu možete dodati u četiri jednostavna koraka:

Na početnoj stranici u desnom gornjem dijelu kliknete na Moj profil> Korisnici > Dodaj korisnika.

 1. Vrsta korisnika: ovdje birate između dvije opcije: Dodaj suradnika u računovodstvu ili Dodaj poduzetnika. Za dodavanje svog klijenta odaberete Dodaj poduzetnika. Ako poduzetniku želite omogućiti pristup do mobilne aplikacije ostavite uključenu kvačicu u predviđenom polju. Tu je postavku moguće i naknadno urediti.
  Kliknete Naprijed.
 2. Osobni podaci: upisujete Ime i Prezime u označeno polje, ispod toga unesete E-poštu djelatnika kojem želite omogućiti uvid u podatke. Kliknete Naprijed.
 3. Odabir organizacije: na ovom koraku možete odabrati organizaciju do koje će korisnik / poduzetnik pristupati. Nakon odabira organizacije, na sljedeći korak prelazite klikom na Naprijed.
 4. Dodavanje licence: na ovom koraku program nudi odabir podlicence koju će upotrebljavati Vaš klijent.
  Ako je podlicenca za organizaciju već odabrana i želite dodati još jedan pristup (da još jedan korisnik može istovremeno pristupati podacima organizacije preko podlicence), na koraku za dodavanje licence potrebno je povećati broj licenci.
  Povećaj broj licenci: Minimax u tom slučaju obračunava jednu licencu više od broja koji smo do sada imali zbog istovremenog pristupa. Brojem licenci definirate broj istovremenih pristupa podacima. S osnovnom licencom za rad u programu uvijek imate samo jednu licencu / pristup.
  Licencu ću dodati kasnije: odabirom ove opcije neće se promijeniti broj licenci (kasnije možete mijenjati taj podatak).

Napomena: povećanje broja licenci utječe na mjesečnu naknadu za korištenje programa. 

Klikom na polje Pošalji poziv na uneseni e-mail šaljete poziv Vašem klijentu da pristupi podacima odabranih organizacija.

Nakon što Vas sustav obavijesti da je poziv uspješno poslan, kliknite Natrag na ulaznu stranicu.

Kada se pozvani klijent sljedeći put prijavi sa svojim korisničkim računom u Minimax, dobit će obavijest da mu je dodijeljen pristup do nove organizacije.

U ovoj uputi