Godišnje obrade neprofitnih organizacija - bilješke

U koracima godišnjih obrada neprofitnih organizacija dodali smo korak za pripremu Bilješki.

Izvođenjem koraka na upisani se datum pripreme bilješke u Word formatu. Bilješke možemo spremiti na računalo i još ih po potrebi urediti.

Detaljnije o koracima godišnjih obrada neprofitnih organizacija pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi