Blagajna - kako početi

Blagajnu aktiviramo na sljedeći način:

  1. U izborniku odaberemo Poslovanje > Blagajna.
  2. Unesemo Šifru i naziv blagajne.
  3. Iz padajućeg izbornika odaberemo Blagajnika. Blagajnika unesemo u Šifrarnici > Djelatnici.
  4. Odaberemo zadanu novčanu jedinicu.
  5. Odaberemo konto domaće i strane novčane jedinice.
  6. Još odredimo način prijepisa šifrarnika:
  • Neka se prepiše iz sustava (program automatski prepiše primitke i izdatke iz sustava koje naknadno možemo uređivati u šifrarniku primitaka i izdataka).
  • Neka se prepiše iz druge organizacije (program prikaže polje > Prijepis šifrarnika primitaka i izdataka iz organizacije > iz padajućeg izbornika odaberemo organizaciju iz koje da se prepišu primici i izdaci).

Početno stanje blagajne program uzima iz podataka u dvojnom knjigovodstvu (konto 1020, tj. konto koji je u šifrarniku Automatska konta određen za knjiženje blagajne).

U ovoj uputi