Ostali osobni primici - OOP

Ostali osobni primici oporezive su isplate koje ne proizlaze iz radnog odnosa.  Namijenjeni su vanjskim ugovornim suradnicima.

Ostali osobni primici uključuju sljedeće obračune:

 • isplata dobiti, isplata dobiti po osnovi izuzimanja i isplata dobiti za nerezidente
 • autorski honorari, autorski honorari umjetnika, ugovor o djelu
 • primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti
 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada, stipendije učenicima i studentima, sportske stipendije sve iznad propisanog iznosa
 • primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
 • primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša
 • primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora
 • primici u naravi fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici 
 • ostali posebno nenavedeni primici 

Obračun drugih osobnih prihoda sastavljen je iz 3 koraka:

Korak 1: Unos novog obračuna (osnovni podaci, ostali podaci, odgovorna osoba i pretpregled)

Korak 2: Unos obračuna djelatnika (obračunski podaci za pojedinačne djelatnike)

Korak 3: Pregled i zaključak (priprema platnih naloga, obrazaca za predaju u e-Poreznu, knjigovodstvena temeljnica)

Korak 1: Unos novog obračuna

U meniju odaberemo Plaće > Obračun OOP (ostali osobni primici) > Novi obračun.

 1. Osnovni podaci
  • Unesemo naziv obračuna - upisani se naziv ispisuje na svim dokumentima određenog obračuna.
  • Unesemo datum obračuna - na osnovu tog podatka formira se temeljnica za knjiženje.
  • Unesemo datum isplate - uneseni se datum upisuje na platne naloge.
 2. Ostali podaci
  • Ako želimo da program prilikom obračuna poštuje maksimalnu mjesečnu osnovicu za izračun doprinosa iz uključimo kvačicu za postavku Poštuj maksimalnu mjesečnu osnovicu za izračun doprinosa iz (MIO1 i MIO2).
  • Ako želimo da se na obračunu dohotka obračunaju doprinosi MIO uključimo kvačicu za postavku Obračun MIO.
  • Ako želimo da se na obračunu dohotka obračuna doprinos za zdravstveno osiguranje uključimo kvačicu za postavku Obračun doprinosa za zdravstveno.
 3. Odgovorna osoba
  • U tom dijelu unosimo ime i prezime odgovorne osobe - podatak je potreban za kreiranje xml datoteke. Podatak se automatski predlaže kod budućih obračuna.
 4. Pretpregled
  • U dijelu Pretpregled možemo urediti ispis Obračunskog lista.

Nakon što uredimo sve podatke kliknemo na Spremi. Pomoću gumba Naprijed prelazimo na sljedeći korak obračuna OOP.

Korak 2: Unos obračuna djelatnika (vanjskog suradnika)

Na drugom koraku unosimo podatke za odabrani obračun pojedinačnog djelatnika.

 Dodaj djelatnika

 1. Odaberemo Djelatnika s padajućeg popisa. Ako na padajućem popisu nema djelatnika otvara se polje za unos novog. Djelatnike inače dodajemo i uređujemo u Šifrarnici > Djelatnici.
 2. Odaberemo Vrsta isplate - odabrano utječe na vrstu obračuna. normirane troškove, obračun doprinosa, poreza i prireza. 
 3.  Odredimo Način isplate - iz padajućeg izbornika biramo željeni način isplate (nema isplate, na tekući račun, žiro račun ...).
 4.  Unesemo Iznos osnovice i definiramo bruto ili neto način izračuna.
  Ako je označen bruto način izračuna, od upisanog se iznosa odbijaju svi porezi i doprinosi. Ako je označen neto način izračuna, obračun se izvede na bruto osnovici.
 5. Odabrati možemo i Analitiku - predlaže se ako je kod djelatnika već upisana. Unos je obavezan u slučaju ako je na kontima podešeno da se vrši knjiženje po analitikama.
 6. Kliknemo na Spremi. Pomoću gumba Naprijed prelazimo na sljedeći korak obračuna drugih osobnih primitaka.

Korak 3: Pregled i zaključak

Na tom koraku možemo provjeriti obračunske liste koje će se formirati nakon potvrde obračuna. 

Klikom na gumb Zaključi obračun pripreme se:

 • Obračunske liste pojedinačno po djelatnicima te svi obračunski listovi.
 • Obrazac JOPPD i pripadajuća XML datoteka za predaju na Poreznu upravu (xml datoteku moramo pohraniti na računalo klikom na gumb JOPPD obrazac u XML datoteku te ga potom uvezemo u ePoreznu).
 • Nalozi za isplatu (automatski se pripreme ako je na postavkama djelatnika ispravno unesen podatak za broj računa).
 • Knjigovodstvena temeljnica sukladno automatskim kontima i na osnovu postavki pojedinačnih konta. Ako želimo knjižiti po mjestima troška ili radnicima, to je potrebno definirati na postavkama pojedinačnog konta u Šifrarniku > Konta

Otkazivanje potvrde

Klikom na gumb Otkazivanje potvrde:

 • izbriše se temeljnica,
 • izbrišu se platni nalozi koji do trenutka otkazivanja nisu bili plaćeni ili ispisani; ako su nalozi bili već plaćeni, pri ponovnoj potvrdi se ne pripreme!,
 • izbrišu se sve xml datoteke.

Klikom na gumb Zatvori vratimo se na osnovni izbornik Ostali osobni primitci.

U ovoj uputi