Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka - GDPR

Izmjene u korištenju programa Minimax radi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine:

  1. Novi Opći uvjeti korištenja sadržavat će Ugovor odnosno popis zbirki osobnih podataka koji se nalaze u programu Minimax. (novi Opći uvjeti korištenja biti će objavljeni 25.05.2018.)
  2. Program u pozadini bilježi sve promjene kao i uvid u osobne podatke. Na zahtjev stranke, odnosno naših korisnika može se napraviti ispis promjena tih podataka. Ispis podataka biti će dostavljen u najkraćem mogućem roku, a zahtjev za ispis možete poslati preko Zahtjeva za pomoć.
  3. Ograničenje prava korisnika – već je bilo omogućeno ranije, no vrlo je važno da pristup do osobnih podataka ograničimo na razini prava i time spriječimo zlouporabu osobnih podataka. Prava za svakog korisnika može određivati administrator organizacije prema uputi OVDJE.
  4. Anonimizacija podataka, brisanje podataka – u programu je ranije bilo omogućeno mijenjanje podataka, kao i brisanje ako nisu korišteni u sustavu. Ako određeni osobni podatak više ne želite čuvati u programu, možete ga slobodno obrisati ako ga sustav ne koristi ili ga možete promijeniti do neprepoznatljivosti, slobodnim uređivanjem toga podatka.
  5. Pravo brisanja korisničkog računa – svaki korisnik ima pravo izbrisati korisnički račun, što je omogućeno unutar korisničkog sučelja u izborniku „Moj profil“. Po završetku koraka brisanja, podaci u našim sustavima trajno se obrišu. Brisanje korisničkog računa možete napraviti prema uputi OVDJE.
  6. Pravo na prekid Ugovora o licenci – svaki pretplatnik programa Minimax ima pravo prekinuti ugovor u skladu s Općim uvjetima, koji su dostupni unutar korisničkog sučelja za postavke administracije. Po isteku roka za raskid, koji je u skladu s otkaznim rokom navedenim u Općim uvjetima ili kasnije, svi poslovni podaci stranke uklanjaju se iz sustava. Prekid ugovora o licenci sada možete napraviti i unutar programa prema uputi OVDJE.
  7. Podnošenje Zahtjeva za pomoć – pristup – svaki korisnik mora svjesno dozvoliti pristup do podataka kada podnese Zahtjev za pomoć, kako bi rješavatelj zahtjeva mogao pristupiti podacima. Korisnik u bilo kojem trenutku može otkazati pristup. Do sada je pristup do organizacije bio automatski dodijeljen prilikom slanja zahtjeva, a sada korisnici moraju posebno dozvoliti pristup do same organizacije prema uputi OVDJE.
  8. Podnošenje Zahtjeva za pomoć – anketa - svaki korisnik može dozvoliti korištenje njegovih osobnih podataka za provođenje ankete o zadovoljstvu s korisničkom podrškom. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati dani pristanak.
  9. Anonimizacija  Zahtjeva za pomoć – svi zahtjevi stariji od 5 godina će se anonimizirati, kao i zahtjevi korisnika koji su izbrisali korisnički račun.
U ovoj uputi