Podešavanje prečica

U Minimaxu možete organizirati alatne trake tako da postavite prečice za dijelove modula programa kojima često pristupate. Na početnoj stranici pojedine organizacije pod Novo možete urediti do kojih dijelova programa želite imati prečice, kao npr. Izlazni račun, Ulazni račun, Artikl i slično. Klikom na Uredi možemo mijenjati i dodavati prečice. 

  1. Na početnoj stranici organizacije, postavimo pokazivač miša na ikonu Novo. Tu nam se ponude prečice koje imamo postavljene, a klikom na Uredi ih možemo mijenjati.
  2. Klikom na Uredi otvori nam se mogućnost Podešavanja prečica. Ako nemamo prethodno definirane prečice, lista će biti prazna.
  3. Klikom na jednu od Neodabranih prečica ona prelazi na Moje prečice. Ako želimo ukloniti jednu od prečica pod Moje prečice, također samo kliknemo na nju te se ona prebaci na Neodabrane prečice. Klikom na ikonu strelice sve prečice se prebace pod Moje prečice i obrnuto.

Također, u Moje prečice možemo mijenjati redoslijed odabranih prečica. Klikom na Spremi možemo spremiti nastale promjene. 

Klikom na Novo i klikom na jednu od prečica, otvara se mogućnost novog unosa. Ako na primjer kliknemo na Izlazni račun, onda će se otvoriti novi predložak izlaznog računa.

U ovoj uputi