Obračun plaće - novi prozor na potvrdi obračuna

Na obračunu plaće llikom na Zaključi obračun prikaže se novi prozor koji prikazuje informaciju i tijek o pripremi dokumenata - isplatnih listi, obračunskih listi, naloga za plaćenje i temeljnice. 

U ovoj uputi