Vođenje proizvodnje pomoću radnih naloga

Jedan od načina vođenja proizvodnje je pomoću radnih naloga. Osnova namjena radnog naloga je evidentiranje materijala i poluproizvoda (normativa) potrebnih za izradu određenog proizvoda. Minimax na temelju podataka na radnom nalogu pripremi izdavanje u proizvodnju pomoću koje se rasterete zalihe s utrošenim materijalom i primku iz proizvodnje s kojom se zalihe terete na proizvedene proizvode.

Unos radnog naloga

Unesemo zaglavlje radnog naloga.Unos reda radnog naloga

Iz padajućeg izbornika odaberemo artikl kojeg želimo izraditi, unesemo količinu, cijenu i prodajnu cijenu artikla. Cijena koju unesemo utječe na povećanje vrijednosti zaliha.

Artikl spremimo klikom na Spremi red, a zatim klikom na Normativ u redu artikla počnemo s dodavanjem sastavnih dijelova artikla.

Sastavni dijelovi artikla

Iz padajućeg izbornika odaberemo artikl koji je sastavni dio artikla koji želimo izraditi i unesemo količinu koja je potrebna za izradu jednog artikla. Potrebno je unijeti sve sastavne dijelove artikla iz kojih je taj artikl sastavljen. Ukoliko kod tog artikla u šifrarniku artikla imamo već unesen normativ artikla, sastavni dijelovi za taj artikl će se predložiti.


 Ukoliko vam program ne dozvoli unijeti sastavne dijelove artikla, provjerite je li vam unesen datum u polju Potvrđeno u zaglavlju radnog naloga.

Kada smo na radni nalog dodali sve artikle, spremimo ga klikom na Spremi.

Izdavanje u proizvodnju

Kada smo s unosom radnog naloga završili i želimo ga poslati u proizvodnju, postavimo se na pregled radnog naloga i kliknemo na Kopiraj > U izdavanje.

Na stranici koja se otvori odaberemo skladište iz kojeg će se artikli izdati u proizvodnju te odabir potvrdimo klikom na Napravi izdavanje.

Što učini program?

U zalihama se pripremi izdavanje u proizvodnju (IP), te se rasterete zalihe za sastavne dijelove upisane u radnom nalogu.

Primka iz proizvodnje

Kada smo u proizvodnji gotovi s izradom artikala iz radnog naloga, postavimo se na pregled radnog naloga i kliknemo Kopiraj > U primku.

Na stranici koja se otvori odaberemo skladište u koje ćemo artikl primiti iz proizvodnje te odabir potvrdimo klikom na Napravi primku.

Što učini program?

U zalihama se pripremi primka iz proizvodnje (PP), te se povećaju zalihe u odabranom skladištu za artikle upisane u radnom nalogu.

U ovoj uputi