Povrat robe dobavljaču (negativna primka)

U slučaju povrata robe dobavljaču moramo napraviti sljedeća dva koraka:

  1. Pripremiti negativnu primku.
  2. Proknjižiti primljeni storno računa.

Priprema negativne primke

Povrat robe dobavljaču unesemo kao primku s negativnim količinama vraćenih artikala (negativna primka).

Možemo unijeti:

  • Novu primku ili
  • Potražimo „originalnu“ primku od dobavljača i kliknemo na Kopiraj u Primku prilikom čega se prenesu svi podaci u novu primku i popravimo podatke na redovima primke.

 Sve podatke unesemo isto kao i kod obične primke osim:

  • Za vraćene artikle unesemo negativne količine i
  • Povrat vežemo s prvom primkom te robe (polje Veza prikaže se tek kada unesemo negativnu količinu za određeni artikl).

Na negativnoj primci (povratu robe dobavljaču) možemo se povezati na više originalnih primki. Povezivanje na original primku ne radi se samo u slučaju da je primka bila u prošloj poslovnoj godini ili prijašnjem programu.

Minimax u padajućem izborniku prikaže primke koje su nastale nakon datuma zadnje inventure tj. nakon datuma zadnjeg početnog stanja. U slučaju da se dobavljaču roba vraća nakon napravljene inventure u Minimaxu, povežite se na inventuru. 

Kliknemo na ikonu da sačuvamo red. Nakon unosa artikala koje vraćamo, negativnu primku potvrdimo klikom na Potvrdi. 

Knjiženje storna računa za vraćene artikle dobavljaču

Ukoliko smo već primili ulazni račun za artikle iz prve primke, tada je potrebno primiti i storno računa za vraćene artikla dobavljaču. Na unosu ulaznog računa odaberemo rashod s vezom na zalihu i povežemo ga s negativnom primkom.

Detaljnije o stornu ulaznog računa možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi