Kako zajedno sa stornom JOPPD obrasca napraviti i ispravak isplatne liste

U situaciji ako za djelatnika moramo raditi Ispravak isplatne liste i sukladno tome ispravak JOPPD obrasca, postupak je sljedeći.

 1. Na plaći odnosno originalnom JOPPD obrascu napravimo storno obrasca klikom na Kopiraj u novi obrazac JOPPD za isti dan (storno i popravak) tako da dobijete storno datoteku. Tu datoteku spremite na računalo.

  Savjet: Ako nemate spremljen obrazac, savjetujemo i spremanje originalnog JOPPD obrasca na računalo jer će se prilikom ovog ispravka obrisati iz programa.

 2. Kad preuzmemo storno obrazac na računalo vratimo se na početni pregled JOPPD obrasca te formiranu dopunu obrišemo klikom na crveni X.
 3. Nakon što obrišemo dopunu kliknemo na originalni JOPPD obrazac te ga otkažemo klikom na Otkaži potvrđivanje
 4. Nakon toga otkažemo obračun plaće za taj mjesec pa klikom na pojedinog djelatnika i klikom na Uredi napravimo potrebne ispravke (dodamo / uklonimo vrste isplate). 
  Eventualne promjene s postavki djelatnika, koje su unesene nakon formiranja tog obračuna plaće, otkazivanjem obračuna neće automatski biti uzete u obzir. Ako je potrebno promijeniti podatke s postavki djelatnika koji utječu na obračun plaće, u tom je slučaju potrebno kliknuti na Osnovni podaci djelatnika i unijeti promjenu. Ta promjena odnosit će se samo na taj obračun plaće, a ako je riječ o promjeni koja i ubuduće treba biti uključena u obračune, nakon zaključivanja ove plaće potrebno je unijeti promjene na postavkama djelatnika u šifrarniku djelatnika
 5. Nakon što promjenu na djelatnicima napravimo plaću spremimo i kliknemo na Zaključi obračun.
 6. Kad obračun zaključimo ponovo kliknemo na originalni obrazac JOPPD koji nam stoji u predlošku te kliknemo na Uredi i u dijelu Vrsta ispisa odaberemo Dopuna, a u dijelu Početni redni broj na stranici B unesemo prvi broj za dopunu. Početni redni broj na stranici B je prvi broj koji slijedi nakon zadnjeg broja na stranici B na originalnom obrascu. 
  Primjerice, ako smo na originalnom obrascu imali 2 retka, na dopuni kao početni broj unosimo broj 3. 

 7. Klikom na Potvrdi formirat će se xml datoteka dopune koju ćemo onda zajedno s stornom moći poslati.

Ako želite napraviti samo ispravak JOPPD-a bez promjena na platnoj listi, OVDJE možete pogledati detaljnu uputu za storno i ispravak JOPPD obrasca.

U ovoj uputi