Paušalni obrtnici - zapis u KPR i PO-SD iz temeljnice

Kod računovodstvenih servisa koji prelaze na Minimax i za stranke paušalne obrtnike otvorene stavke unose preko temeljnice početnog stanja, ako su ti računi plaćeni, oni će se sada evidentirati u KPR i PO-SD obrascu.

Do sada su se u te obrasce evidentirali samo plaćeni izlazni računi uneseni direktno u modulu Izlazni računi.

U ovoj uputi