Novi izgled unosa dokumenata u zalihama

Radimo na preuređenju korisničkog sučelja kod unosa dokumenata. Ovaj smo put objedinili izgled unosa dokumenata u zalihama. Sada je unos prometa pregledniji i jednostavniji jer se podaci uređuju u jednom redu.

U ovoj uputi