Iskazivanje prolazne stavke na izlaznom računu

Za artikle za koje želimo da se evidentiraju kao prolazne stavke, odnosno da se na njih ne obračuna PDV niti pripremi zapis za PDV, potrebno je u šifrarniku artikala otvoriti artikl s odabranom stopom PDV-a Prolazna stavka.

Na izlaznom računu na kojem je odabran artikl sa stopom prolazna stavka, na taj se artikl neće obračunati PDV i na temeljnici računa neće se pripremiti zapis za PDV pa se sukladno tome neće ni evidentirati u knjigama PDV-a.

U ovoj uputi